Heeft de strafzaak waarbij u betrokken bent vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis en wilt u uw ervaringen daarover met ons delen? Of gaat de strafzaak wel door, maar in aangepaste vorm? Dan kunt u helpen door het registreren van uw verhaal, positief of negatief.  Uw ervaringen bij de behandeling van een strafzaak waarin u slachtoffer of nabestaande bent, dragen bij aan een beter begrip van wat u doorstaan heeft en wat er nodig is voor een oplossing.

 

Registratie bijzondere ervaringen met de rechtspraak

Fonds Slachtofferhulp registreert sinds eind april situaties en dossiers waarbij uitstel en aanpassing in de behandeling van strafzaken als gevolg van de coronacrisis impact heeft op slachtoffers, naasten en nabestaanden

 

Ons doel is om hiermee objectief zicht te krijgen op de aard en omvang van deze dossiers en te begrijpen welke oplossingen u belangrijk vindt, bij het opnieuw opstarten van de strafrechtspleging. Wij verwachten in juni 2020 de eerste resultaten met u te kunnen delen. Op onze programmapagina leest u meer over de doelstelling en resultaten van Fonds Slachtofferhulp bij Misdrijven en de Rechtspositie van slachtoffers.

 

Deze enquête bestaat uit 14 vragen en zal tussen de 5 en 10 minuten in beslag nemen.
Allereerst willen we u een aantal vragen stellen over het verloop van de strafzaak waarin u slachtoffer of nabestaande bent.

Question Title

* 1. Waar bent u slachtoffer van?

Question Title

* 2. Wanneer heeft u aangifte gedaan?

Question Title

* 3. Krijgt u hulp van een advocaat?

Question Title

* 4. Is u verteld dat u recht heeft op een advocaat?

Question Title

* 5. Krijgt u hulp van een van de onderstaande hulpverleners? (Meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 6. In welke fase bevindt de strafzaak zich?

T