Question Title

* 2. In welk algemeen niet- opleidingsziekenhuis heeft de AIOS deze stage gelopen ? 

Question Title

* 3. In welk jaar van de opleiding heeft de AIOS deze stage binnen uw ziekenhuis gevolgd ?

Question Title

* 4. Had deze AIOS, in retrospect, deze stage beter eerder of later in zijn opleiding kunnen volgen, of was dit het juiste moment?

Question Title

* 5. Welke werkzaamheden heeft de AIOS verricht tijdens deze stage? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Zijn beiderzijds verwachtingen en doelen vooraf met de kinderarts in het algemene ziekenhuis besproken?

Question Title

* 7. De duur van deze stage is:

Question Title

* 8. Vind U deze stage van meerwaarde binnen de opleiding tot kinderarts  

Question Title

* 9. Om deze meerwaarde van deze stage in kaart te brengen, volgen nu een aantal stellingen.

  Volstrekt geen meerwaarde Weinig meerwaarde Neutraal Veel meerwaarde Van zeer grote meerwaarde
Deze stage in een klein algemeen niet opleidingsziekenhuis heeft een meerwaarde als kinderarts in bredere zin.
Deze stage heeft als meerwaarde de samenwerking met de 1e lijns- zorg.
Deze stage heeft als meerwaarde de samenwerking met de academie.
Deze stage heeft als meerwaarde de kennismaking/ mogelijkheden t.a.v. management en organisatie.
Deze stage is van meerwaarde voor het keuzeproces als toekomstig kinderarts op de arbeidsmarkt

Question Title

* 10. Als ik deze stage zelf opnieuw zou willen organiseren, dan zou ik

T