Introductie

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie probeert een beeld te vormen van de omvang en soort klachten over cosmetische ingrepen die door behandelingen in het binnen- en buitenland zijn veroorzaakt. Deze registratie is ontworpen voor het melden van klachten door zowel patiënten als behandelaars die dergelijke patiënten op hun spreekuur krijgen.

Belangrijk
Hier melden leidt niet tot vervolgstappen die kunnen helpen de klacht op te lossen.
Heeft u een vraag over het indienen van een klacht over een zorgverlener? Of wilt u een klacht melden, zodat de Inspectie Gezondheidszorg  en Jeugd (IGJ) het kan gebruiken als signaal voor haar toezicht? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Kijk voor meer informatie op de website (www.landelijkmeldpuntzorg.nl) of bel naar 088-1205020.

Question Title

* 1. Bent u patiënt of behandelaar?

T