Het dorpsberaad wil graag

Question Title

* 1. Bent u/ Ben je van plan om te zijner tijd te verhuizen? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 2. Welke leeftijdscategorie is voor u/jou van toepassing? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 3. Hoe is de samenstelling van uw/je huishouden? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 4. Wat is de reden van uw/je verhuiswens? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Welke woonvorm heeft uw/je voorkeur bij verhuizing? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Over hoeveel vierkante meter woonoppervlakte moet uw/je nieuwe woning beschikken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Welke optie voor wat betreft betaalbaarheid is in uw/jouw geval het meest gewenst/haalbaar? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Stel: u/je krijgt de mogelijkheid om een woning te bouwen volgens het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met je buren je huis ontwikkelt. Je doet dit in eigen beheer en tegen kostprijs. Zou u/je daar interesse in hebben? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 9. Wat voor soort woning laat u achter als u/je verhuist? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 10. Hieronder is plaats voor persoonlijke gegevens noteren. Het dorpsberaad zal deze uitsluitend gebruiken om u/je te informeren over ontwikkelingen op het gebied van wonen.

T