Question Title

* 1. Krijgt u vaak vragen van klanten omtrent de inhoud van een factuur?

Question Title

* 2. Weet u het nieuwe adres van uw klant
te achterhalen wanneer een verstuurde factuur
retour komt?

Question Title

* 3. Staat u uw klant telefonisch te woord als hij
vragen heeft over een factuur?

Question Title

* 4. Is uw facturatiedienst ook buiten de kantooruren
telefonisch bereikbaar? ’s Avonds? In het weekend?

Question Title

* 5. Zijn uw medewerkers getraind om gepast telefonisch
te communiceren met klanten die moeilijk betalen?

Question Title

* 6. Communiceren uw medewerkers zowel in het Nederlands, Frans als Engels?

Question Title

* 7. Als uw onderneming late betalers aan de lijn krijgt die
uitsluitend Turks, Arabisch of Russisch spreken, heeft u dan
een medewerker die hen te woord staat in hun taal?

Question Title

* 8. Werkt u met een geautomatiseerd telefoonbeheersysteem
als het gaat om grote volumes onbetaalde facturen?

Question Title

* 9. Worden onbeantwoorde oproepen, bezettonen en
afgesloten nummers (automatisch of handmatig) verwerkt
in uw CRM systeem?

Question Title

* 10. Wordt consequent (automatisch of handmatig) een
boodschap achtergelaten op voicemails?

Question Title

* 11. Stuurt uw onderneming meerdere betalingsherinneringen
zolang een factuur onbetaald blijft?

Question Title

* 12. Worden de betalingsherinneringen on time verstuurd, ook
wanneer de verantwoordelijke afwezig is wegens ziekte,
zwangerschap of vakantie?

Question Title

* 13. Is voldoende nagedacht over de copywriting van
uw betalingsherinneringen en aanmaningen?

Question Title

* 14. Doet u een beroep op een gespecialiseerd copywriter voor het schrijven van betalingsherinneringen en aanmaningen?

Question Title

* 15. Verbetert u de inhoud van betalingsherinneringen door middel van A/B-testing of multivariate testing?

Question Title

* 16. Benut u digitale communicatiekanalen zoals e-mail
en sms in uw communicatie naar late betalers?

Question Title

* 17. Voorzien uw herinnering e-mails en sms’en een betaallink?

Question Title

* 18. Voorzien uw papieren betalingsherinneringen een QR-code
waarmee de ontvanger eenvoudig een betaallink opent?

Question Title

* 19. Biedt u  een afbetalingsplan aan voor klanten die onvoldoende financiële ruimte hebben om u in één keer terug te betalen?

Question Title

* 20. Worden de maandelijkse aflossingen gemonitord en actie
ondernomen wanneer uw klant een aflossing mist?

Question Title

* 21. Doet u beroep op een incassobureau dat inzet op
minnelijke invordering buiten de rechtbank om?
Of schakelt u onmiddellijk over op gerechtelijke
invordering?

Question Title

* 22. Wat is de naam van uw bedrijf?

Question Title

* 23. Wat is uw voor- en achternaam?

Question Title

* 24. Wat is uw persoonlijk company e-mail adres?

T