Beste belangstellende, 
 
Deze enquête is specifiek bedoeld voor mensen met belangstelling voor een Klein Huis of micro-woning in Marum. We zijn daar al langer bezig en hebben ook eerder al een interesse-peiling gedaan. We willen graag weten hoe groot de concrete interesse is welk type Klein Huis bij jullie de voorkeur heeft. Vooralsnog willen we 1 leverancier kiezen ook omdat soms binnen een leverancier meerdere groottes mogelijk zijn. Mochten de stemmen staken dan zouden wellicht maximaal 2 leveranciers gekozen kunnen worden. Let op: deze plek is vooralsnog dus niet bedoeld voor zelfbouw. 
 
De minimaal 5 en maximaal 6 Kleine Huisjes liggen op hetzelfde terrein als Knarrenhof® Marum. Knarrenhofjes zijn vrij naar Koot & Bie eigenzinnige woongemeenschappen van ‘oudere jongeren’ en ‘jongere ouderen’ die een slimme combinatie zoeken tussen privacy en noaberschap. Dit alles om in ons ‘verzilverend Nederland’ samen zo onafhankelijk mogelijk oud te worden in slimme levensloopbestendige woningen met aardige en behulpzame buren.  
 
Daarbij wordt het door deze knarren, de gemeente Westerkwartier en Stichting Knarrenhof van belang gevonden om ook een mix te hebben met aardige en behulpzame buren die gemiddeld wat jonger zijn. Vandaar de Kleine Huisjes. Deze hebben hun eigen hoek van het terrein (rechtsboven zie de figuur), maar kunnen ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte (Hofhuys) , waarvoor 1 van de woningen in het centrale Hof gebruikt zal worden. Hier zou bijvoorbeeld een wasmachine en droger kunnen staan, maar wellicht ook een logeerkamer voor bezoek. Idealiter helpen de mensen elkaar hier soms als ze zien dat iemand wat hulp nodig heeft, en als ze zelf ook wel eens ergens mee geholpen willen worden. 

Question Title

Locatie Knarrenhof Marum. Zie onderstaande afbeelding.

<span style="color: #000000; font-size: 14pt;">Locatie Knarrenhof Marum. Zie onderstaande afbeelding.</span>
De positionering van de Kleine Huisjes op de kavels bepalen de deelnemers samen met ons.  
 
Deze huisjes worden allemaal in één keer opgebouwd en opgeleverd. We selecteerden alleen huisjes die voldoen aan de regels van het bouwbesluit en waarvoor je dus een hypotheek kunt krijgen en die onderhoudsarm zijn. We hopen deze eind 2024 te kunnen plaatsen en opleveren. Allen zijn bij voorkeur koopwoningen, bij 1 model (microwoningen) bestaat de mogelijkheid van huur (resp € 450-€650-€950/mnd). 
  
Wij zijn benieuwd naar de interesse in dit alles en daarom deze vragen. De meest voorkomende antwoorden en woonwensen gebruiken wij bij het uitwerken van de plannen, want wij volgen altijd de meerderheidsstandpunten van onze deelnemers.  
 
Let op: de vragen in de enquête zijn in enkelvoud gesteld. Bestaat jouw huishouden uit meerdere personen lees dan de vragen in meervoud. De gegevens zijn 100% vertrouwelijk en worden nooit zonder toestemming vooraf gedeeld met derden. Je persoonlijke gegevens hebben wij wel nodig om inzicht te krijgen in de persoonlijke interesses en wensen. 
 
Wij vragen jullie de enquête in te vullen voor  10 november 2023. Mensen die zich eerder al bij Knarrenhof hebben ingeschreven of uit Marum zelf komen hebben voorrang. Verder volgen wij de datum waarop de geïnteresseerden deze enquête hebben teruggestuurd. Na 10 november proberen we de 1e terugkoppeling te geven. 
 
Deze enquête bevat 10 vragen. Als je alle vragen hebt ingevuld kun je op  'gereed' klikken. Deze knop staat onderaan dit formulier. 
Alvast dank!

Question Title

* 1. Vul  a.u.b. hier uw persoonlijke gegevens in

Question Title

* 2. Hebt u een inschrijving bij Stichting Knarrenhof voor de gemeente Westerkwartier.

Question Title

Locatie Knarrenhof Marum. Zie onderstaande afbeeldingen. Het ligt op een rustige straat naast het winkelcentrum

<span style="color: #000000; font-size: 14pt;">Locatie Knarrenhof Marum. Zie onderstaande afbeeldingen. Het ligt op een rustige straat naast het winkelcentrum</span>

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 3. Bent u geïnteresseerd om in een Klein Huis op deze locatie aan de Wendsteinweg in Marum?

Question Title

* 4. Op welke termijn wilt u in een Klein Huis wonen?
Op zijn vroegst kunnen we begin 2024 bouwen en kunt u er wellicht eind 2024 al wonen.  Past u dat?

Question Title

* 5. De Kosten
Wij streven er naar alle Kleine Huisjes onder de €200.000 VON (vrij op naam) aan te bieden. Dat is de basiswoning zonder meerwerk, maar inclusief de grond, de wegen, bijdrage aan het gemeenschappelijke Hofhuys, aansluiting op nuts en riolering etc. Afhankelijk van welke type tiny house en welk oppervlakte u kiest (zie volgende vraag) varieert de prijs. Bedenk aub dat sommige grotere types bijna net zo duur zijn om te bouwen (!!!) als de grotere stenen Knarrenhofwoningen. Maar omdat we betaalbaarheid erg belangrijk vinden zijn ze wel aanzienlijk goedkoper. Welke prijscategorie behoort tot uw financieringsmogelijkheden? Meerdere antwoorden mogelijk, als je alleen maar kunt huren worden je kansen kleiner, maar dat kan je hier aangeven. 

Question Title

Voorkeur voor type
Zoals eerder in deze enquête aangegeven worden de huisjes door ons geleverd en geplaatst en gaat het dus niet om een locatie met zelfbouwmogelijkheden (uiteraard wel in uw woning).  
 
Hier volgen afbeeldingen van de verschillende woningen. Daarna vragen wij u een voorkeur aan te geven. De verschillende types variëren sterk in oppervlakte en uitstraling en dus ook prijs. Let op: De hier genoemde prijzen zijn indicatief want niet alle leveranciers geven de complete informatie. Dus hebben wij een grove inschatting gemaakt van de kosten (prijspeil heden) als wij ze plaatsen en aansluiten met dezelfde uitrusting inclusief badkamer, keuken, installatie en zon PV.

1. De Kikker

<strong>Voorkeur voor type<br></strong>Zoals eerder in deze enqu&ecirc;te aangegeven worden de huisjes door ons geleverd en geplaatst en gaat het dus niet om een locatie met zelfbouwmogelijkheden (uiteraard wel in uw woning).&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;<br>Hier volgen afbeeldingen van de verschillende woningen. Daarna vragen wij u een voorkeur aan te geven. De verschillende types vari&euml;ren sterk in oppervlakte en uitstraling en dus ook prijs. Let op: De hier genoemde prijzen zijn indicatief want niet alle leveranciers geven de complete informatie. Dus hebben wij een grove inschatting gemaakt van de kosten (prijspeil heden) als wij ze plaatsen en aansluiten met dezelfde uitrusting inclusief badkamer, keuken, installatie en zon PV.<br><br><strong>1. De Kikker</strong>

Question Title

2  Mill Tiny Loft 

<strong>2&nbsp; Mill Tiny Loft&nbsp;</strong>

Question Title

3 Eco Cabins Tiny Loft 

<strong>3 Eco Cabins Tiny Loft&nbsp;</strong>

Question Title

4 Eco Cabins 40m2

<strong>4 Eco Cabins 40m2</strong>

Question Title

5-8 Microwoning 18 m2, 22 m2, 30m2, 40m2  

<strong>5-8 Microwoning 18 m2, 22 m2, 30m2, 40m2&nbsp;&nbsp;</strong>

Question Title

9-10 Save Cabin 18m2 en 36m2 

<strong>9-10 Save Cabin 18m2 en 36m2&nbsp;</strong>

Question Title

* 6. Welk type Klein Huis heeft uw voorkeur?
Ik heb een voorkeur voor: (Graag aangeven in volgorde van voorkeur, nr 1 meest gewild, dan nr 2 etc)

Question Title

* 7. Hebt u interesse in autodelen met medebewoners van de hof?
Er bestaan diverse, professionele autodeelprogramma's, ook met elektrische auto's. De auto komt dan op de hof te staan en kan door de geabonneerde deelnemers gereserveerd en gebruikt worden. Elders werkt dit al goed. De exacte werkwijze van een deelauto systeem voor de hof zullen we met elkaar verder uitwerken. Het voordeel is dat hoe meer deelauto’s, des te minder parkeerplaatsen en des te meer groen. Heb je interesse in autodelen? 

Question Title

* 8. Bent u bereid € 1.000 aan te betalen deze zomer?
Om zeker te weten dat geïnteresseerden serieus zijn vragen wij hen om bij onze notaris € 1000 als aanbetaling te doen als u een woning reserveert. Dit is de eerste aanbetaling op de woning. Let op: u bent dit bedrag alleen kwijt als u zich later terugtrekt, niet als het van onze zijde niet doorgaat. 
Bent u bereid deze aanbetaling te doen als het zo ver is? 

Question Title

* 9. Informatieavond
We willen in september een fysieke informatieavond organiseren in Marum ook voor de Kleine Huisjes. Komt u dan?

Question Title

* 10. Heeft u nog ideeën of verwachtingen die u graag met ons wilt delen?

Dank voor het invullen van de enquête. Met deze enquete hopen wij een beeld te krijgen van uw wensen. Zodra er nieuws is over de ontwikkeling dan melden wij dat.

Als u alle vragen heeft ingevuld kunt u op de knop ''gereed'' klikken. Uw antwoorden worden dan opgeslagen en naar ons verstuurd. Let op, u ontvangt geen bevestigingsmail en kunt uw antwoorden ook niet meer inzien. Wij adviseren u daarom om uw antwoorden te noteren op uw eigen computer/tablet of een notitieblok.

Met vriendelijke groet

Ook namens de lokale initiatiefgroep,

Stichting Knarrenhof

T