Question Title

* 1. Met welke thema's met betrekking tot klimaat-gezondheid bent u op het terrein reeds aan de slag?

Question Title

* 2. Duid onderaan aan met welke manier(en) je met dit thema reeds aan de slag bent:

Question Title

* 3. Op welke manier(en) ben je momenteel betrokken bij lokale beleidsacties rond klimaat-gezondheid?

Question Title

* 4. Welke drempel(s) ervaart u momenteel om met dit thema aan de slag te gaan?

Question Title

* 5. Wat zijn voor u redenen of drijfveren om met dit thema aan de slag te gaan?

Question Title

* 6. Wat is er nodig om in de toekomst zelf (meer) met dit thema aan de slag te gaan?

Question Title

* 7. Wil u nog graag iets meegeven over dit thema?

Question Title

* 8. Mogen we u contacteren om samen met andere zorgverstrekkers na te denken in een focusgroep? Zo ja, laat dan uw mailadres achter:

Question Title

* 9. Ik heb de bevraging beantwoord als individuele zorgactor op het terrein. Ik behoor tot de volgende beroepsgroep:

Question Title

* 10. Ik heb de bevraging beantwoord als vertegenwoordiger van de  koepelorganisatie van volgende beroepsgroep:

T