Screen Reader Mode Icon

Welkom bij een enquête behoefte peiling vrijwilligersorganisaties

De gemeente Leusden heeft Lariks, Welzijn en Zorg, opdracht gegeven om vraaggericht vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Lariks biedt op dit moment op de volgende manieren ondersteuning:

- deskundigheidsbevordering 

- een vrijwilligersvacaturebank

- uitreiking jaarlijkse vrijwilligersprijs

- sparring-partner op het gebied van o.a. programmering, Coronabeleid, adviezen op gebied van fondsen e.d.

Deze enquête zetten wij uit om de behoefte bij uw organisatie op te halen. Doet u mee om onze ondersteuning beter aan te laten sluiten bij uw behoefte. Het betreft 11 vragen en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk voor ons.
0 van 11 beantwoord
 

T