Identificatie van de belangrijkste normalisatie thema’s voor kleine en middelgrote bedrijven

Small Business Standards (SBS), de Europese vereniging die kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs, het MKB) bij Europese en internationale normalisatie vertegenwoordigt, voert momenteel een onderzoek uit om de belangrijkste thema’s op het gebied van normalisatie voor deze bedrijven in kaart te brengen.

Het aantal normen dat elk jaar wordt ontwikkeld of herzien, neemt voortdurend toe. Tevens zijn KMOs/MKB-bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren actief.

Door uw bijdrage aan deze vragenlijst helpt u SBS de belangrijkste gebieden te identificeren die vanuit het oogpunt van normalisatie relevant en strategisch belangrijk zijn voor onze kleine en middelgrote bedrijven, Dit zal ons toelaten om onze inspanningen in de toekomst op deze gebieden te concentreren.

Op basis van uw ervaringen en meningen kunnen we hopelijk de strategische normalisatieonderwerpen identificeren. Daarnaast moet het ons toelaten om de criteria te bevestigen die gebruikt moeten worden om voorrang te geven aan sectoren die van bijzonder belang zijn voor onze kleine-en middelgrote ondernemingen (in het besef dat deze meestal in alle sectoren aanwezig zijn).

U wordt vriendelijk verzocht zich in de vragenlijst te identificeren om de oorsprong van uw opmerkingen te begrijpen. De antwoorden zullen op een geaggregeerde en vertrouwelijke manier worden behandeld.

Question Title

* 1. Identificatie van de onderneming

Question Title

* 2. Is uw organisatie:

Question Title

* 3. Kunt u aangeven:

Question Title

* 4. Sector of sectoren die door uw bedrijf worden bestreken

Question Title

* 5. Land of landen waar u actief bent. Vermeld de belangrijkste markten waar u uw producten verkoopt of diensten verleent.

Question Title

* 6. Weet u of er een bijzondere concentratie van kmo's / mbk is in de verschillende schakels van de waardeketen van uw sector(en)

Question Title

* 7. Geef drie normalisatieonderwerpen waarvoor volgens u vooral kmo's / mkb van belang zijn. Opmerking: Geef a.u.b. onderwerpen die voor u van belang zijn (d.w.z. Building Information Modelling - BIM is een onderwerp) en geen sectoren (zoals bouw, levensmiddelen en landbouw, consumentendiensten, enz.).

Question Title

* 8. Selecteer uit onderstaande lijst de belangrijkste onderwerpen die voor uw bedrijf van belang zijn (u mag er zoveel selecteren als u nodig acht).

Question Title

* 9. Leg uit waarom u de hierboven geselecteerde onderwerpen hebt gekozen

Question Title

* 10. Welke nieuwe trends zullen in de toekomst mogelijk van invloed zijn op uw bedrijf?

T