Donderdagochtend 23 november is de volgende inspiratiebijeenkomst. Deze is online van 10.00-13.00 uur.  

Plenair vertelt Marloes Jaspers-van der Maten (Radboud Universiteit) over haar onderzoek naar de praktijktoepassing van de Verklarende Analyse. Haar project geeft ons nieuwe kennis over in hoeverre het lukt om de analyses uit te voeren zoals beoogd en wat dat dan vervolgens oplevert. In het plenaire deel staan we daarnaast stil bij de nieuwe RCI-berekeningen in het LDJ-dashboard en het laatste nieuws vanuit de Jongerentafel komt aan bod.

Na het plenaire deel volgen de interactieve deelsessies. Zo gaan we in een workshop praktisch aan de slag met de kennis die we in het plenaire deel hoorden over de praktische toepassing van de Verklarende Analyse. Vivian Jacobs (Sterk Huis) vertelt in een deelsessie over het project Smart Start, waarbij data, ervaringskennis en professionele kennis gecombineerd wordt tot inzichten die – via de ontwerpmethode Design Thinking – leiden tot effectieve (preventieve) oplossingen. Verder zijn er ASH-deelsessies waarin ASH-uitvoerders met elkaar intervisie uitvoeren over het thema 'complexe scheidingen & ASH' en waarin zij leren over het ASH-dashboard binnen BergOp. Ook gaat de werkgroep “Betekenisvol resultaat” graag met jullie in gesprek over de opgestelde (herzien) concept vragenlijst voor het meten van de impact van jeugdhulp op het leven van de cliënt.

Voor SEJN-bestuurders vindt tijdens deze ochtend de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Kortom, een vol programma!

Meld je hier vast aan voor de inspiratiebijeenkomst en deel met ons welke vragen jij hebt!

De links naar de bijeenkomst en deelsessies ontvang je een week voorafgaand aan de bijeenkomst per mail

Question Title

* Ja, ik kom naar de inspiratiebijeenkomst!

Question Title

* Dit wil ik graag weten over Verklarende analyses en oplossingsgericht werken

T