Webinars: Vrijheid en Veiligheid bij dementie in de regio Zuid-Holland Noord

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, kunnen gevaren en dilemma’s toenemen. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Kant en klare oplossingen zijn er meestal niet. Hoe gaan zorgprofessionals daarmee om? In een serie van vijf webinars (van maart tot juni) en een slotbijeenkomst in juni onderzoeken we wat veel voorkomende vraagstukken zijn, welke oplossingsmogelijkheden er zijn en wie welke rol daarbij heeft. Ook wordt gekeken hoe de wet zorg & dwang zich verhoudt tot de praktijk van alledag.

Door het invullen van deze enquête help je ons om zoveel mogelijk aan te sluiten bij vraagstukken die jullie in je werk tegenkomen.

Question Title

* 1. Wat is je naam

Question Title

* 2. Wat is je functie?

Question Title

* 3. Kun je een of meerdere vraagstukken aangeven die je graag terug wilt zien in de webinars en in de slotbijeenkomst?

Question Title

* 4. Heb je een idee voor een interessante spreker rondom het thema Vrijheid en Veiligheid bij dementie?

Question Title

* 5. Wil je meedenken of meedoen in de verdere (inhoudelijke) opzet van de webinars?

Question Title

* 6. Wat is je emailadres

T