Screen Reader Mode Icon

Zou je meer politiek vertrouwen krijgen als je kon participeren aan een burgerloting of -bevraging?

Het vertrouwen in de politiek staat op een laag pitje. Volgens een recente bevraging heeft de bevolking het minste vertrouwen in de politieke partijen. Slechts 4% geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de partijen. Maar ook de Vlaamse (12%) en de federale regering (11%) krijgen niet veel vertrouwen van de bevolking.
Veel burgers nemen steeds vaker zelfs initiatief door deel te nemen aan allerlei burgerinitiatieven waarbij ze gehoord worden. Denk aan het burgerparlement in Duitstalig België of aan bevragingen die op lokaal of federaal niveau gehouden worden.
 
Zou jij meer vertrouwen krijgen in de politiek als je kon participeren aan een burgerloting, burgerparlement of burgerbevraging?

Question Title

* 1. Ik ben een

Question Title

* 2. Ik ben

Question Title

* 3. Zou jij meer vertrouwen krijgen in de politiek als je kon participeren aan een burgerloting, burgerparlement of burgerbevraging?

Question Title

* 4. Waarom?

Question Title

* 5. Indien je nog iets kwijt wil, kan dit hier!

T