Beste ondernemer,

Heeft u ook reeds te maken gekregen met het tekort aan geschikte bedrijfsruimte en industriegrond in de Oost-Vlaamse gemeenten?
Bent u van mening dat gemeentebesturen groei- en ontwikkelingskansen moeten bieden aan bestaande bedrijven?

Vul dan onderstaande enquête in en help het team Spazio van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen op weg.
Het team Spazio zal de resultaten van deze bevraging gebruiken in haar project rond lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid.

Wil je meer weten over het project, contacteer Petra Hosteaux.
tel: 09 266 14 40
e-mail: Petra.Hosteaux@voka.be

Wij danken u oprecht voor uw ondersteuning.

Het Spazio-team

Question Title

* 1. Geef uw postcode:

Question Title

* 2. In welke sector bent u actief?

Question Title

* 3. Wat is de grootte van het bedrijf waarbinnen u actief bent?

Question Title

* 4. Bent u actief op zoek naar een locatie?

Question Title

* 5. Heeft u reeds problemen ondervonden bij het zoeken naar een nieuwe locatie?

Question Title

* 6. In welke mate vindt u volgende vestigingsfactoren belangrijk?

  Cruciaal Belangrijk Minder belangrijk Onbelangrijk
Snelle beschikbaarheid
Bereikbaarheid over de weg
Voldoende parkeergelegenheid
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Bereikbaarheid per fiets en te voet
Uitbreidingsmogelijkheden (op de locatie)
Goed imago van de regio
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Vertrouwdheid met de regio
Zichtlocatie
Aanwezigheid voldoende en adequaat personeel
Nabijheid onderzoeksinstituten, universiteiten
Mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven
Ligging t.o.v. toeleverende bedrijven/afnemers
Aantrekkelijke huur- of grondprijs
Mogelijkheid nodige vergunningen te verkrijgen
Lage lokale taksen en belastingen
Mogelijkheid tot verkrijgen van (lokale) subsidies
Goed onthaal/informatieverstrekking door lokale overheid en/of intercommunale

Question Title

* 7. De ligging binnen een woonkern is:

Question Title

* 8. Wordt u graag op de hoogte gehouden van deze resultaten, laat dan uw contactegegevens na:

T