Inleiding

Beste,

Bedankt om te willen deelnemen aan deze enquête met betrekking tot het project INTERACTIEVE SPRAAK/TAAL HULPMIDDELEN VOOR LEERKRACHTEN EN KINDEREN - http://www.speechpathologytools.eu/nl/index.html. Uw ingebrachte gegevens worden volstrekt anoniem geanalyseerd.

Dit is een 3-jarig project dat is gericht op het creëren van spraak- en taalinteractieve mobiele hulpmiddelen voor gebruik door leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. Via deze mobiele hulpmiddelen zullen kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblemen geholpen worden om hun vaardigheden te verbeteren met de juiste spraak, taal en communicatie ondersteuning.

Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen. We zijn benieuwd wat u echt denkt. Soms zal u het gevoel hebben dat geen enkele van de antwoordopties voldoende beschrijft wat u denkt. Dit gebeurt regelmatig in dit soort vragenlijsten, maar we vragen u om te proberen de optie te kiezen die het beste past / het meest overeenkomt met uw ideeën en ervaringen.

Het projectconsortium bestaat uit acht partners uit zes landen (België, Bulgarije, Servië, Slovenië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie. Als u geïnteresseerd bent, kunt u meer over ons project lezen op onze website http://www.speechpathologytools.eu/.

Mocht u vragen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met: Karel Van Isacker (karel@phoenixkm.eu)

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het Consortium "SpeelPath4Teachers".
Karel Van Isacker
PhoenixKM (België)

Dit project (2017-1-BG01-Ka201-036295) is gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus + Programma). Deze communicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
I. Algemene informatie
Geef alstublieft de volgende informatie over uzelf:

Question Title

* 1. Land

Question Title

* 2. Leeftijd

Question Title

* 3. Geslacht

Geef de volgende informatie over uw kind op:

Question Title

* 4. Leeftijd

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Geslacht

Question Title

* 6. Mijn kind gaat naar:

Question Title

* 7. Woont uw kind in een meertalige omgeving?

T