In bijvoorbeeld de havens van Amsterdam en Rotterdam varen zeeschepen, binnenvaart, sleepboten, rondvaartboten, veerponten af en aan en door elkaar. De pleziervaarder moet daar zijn weg zien te vinden. Gelukkig gaat het bijna altijd goed, maar vraagt het wel het nodige van de watersporter.

Zien en gezien worden is van groot belang om drukke knooppunten veilig te passeren. De beroepsvaart heeft marifoon, radar, verplicht AIS en sommige schepen zijn uitgerust met camera's. De verkeersleiders aan de wal hebben ook de beschikking over deze middelen en op strategische plaatsen staan camera's op de kant. Toch ervaren beide groepen dat de pleziervaart in die drukte niet altijd goed zichtbaar is. 
Reden voor vaarwegbeheerders om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om een meer compleet beeld te krijgen van het scheepvaartverkeer op deze drukke knelpunten.

Nieuwe technieken helpen om aan de wal een completer verkeersbeeld te krijgen en maken het ook mogelijk om dat beeld vervolgens met de schepen te delen. Watersporters zitten echter niet allemaal te wachten op bijvoorbeeld verplicht AIS en voor de bediening van een marifoon moet eerst een bedieningscertificaat gehaald worden.

Vrijwel elke watersporters heeft echter aan boord een smartphone, tablet of notebook. Al dan niet gekoppeld aan een losse GPS of andere apparatuur wordt deze ook ingezet voor de navigatie. Bijvoorbeeld met de bekende Waterkaarten app. Al deze slimme apparaten en software hebben gemeen dat zij weten waar u bent, welke richting u op vaart en met welke snelheid. En zij staan via het netwerk voor mobiele telefonie in principe allemaal continu in verbinding met de wal. 

Op het moment dat deze informatie gedeeld zou worden gelijk AIS ontstaat een veel completer beeld van het scheepvaartverkeer. En dat zonder dat er extra kastjes voor nodig zijn.

De communicatie kan twee kanten op. Informatie over het schip naar de wal en in ruil daarvoor ontvangt het schip van de wal informatie over de overige scheepvaart. Informatie die direct op het navigatiescherm op smartphone, tablet of pc wordt getoond. Hierdoor heeft de deelnemende schipper een geïntegreerd navigatiesysteem dat voorheen alleen was voorbehouden aan de beroepsvaarder met professionele en dure apparatuur.

De voordelen zijn evident:
- Er wordt gebruik gemaakt van bestaande middelen
- De verkeersleiding aan de wal krijgt een veel completer beeld van het scheepvaartverkeer
- En dit verkeersbeeld kan weer gedeeld worden met alle scheepvaart in een gebied.
- Extra mogelijkheden zoals alarmering, contact leggen of urgente informatie tonen op het navigatiescherm van alle scheepvaart in een bepaald verkeersbegeleidingsgebied.

Een dergelijke oplossing staat of valt bij de bereidheid van schippers om informatie met de wal en andere schepen te delen. Om te toetsen of u daartoe bereid bent stellen wij u een paar vragen.

Question Title

* 1. Waarom vaart u?

Question Title

* 2. Welke van de volgende technische middelen heeft u aan boord? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Stel dat de navigatiesoftware of app die u gebruikt gegevens kan delen met de wal en ook gegevens over de andere scheepvaart kan ontvangen. 
Zou u deze functie dan gebruiken?

Question Title

* 4. Als u gegevens wilt delen met wie wilt u deze dan delen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Als u gegevens wilt delen welke gegevens wilt u dan delen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Stel dat het mogelijk is om in te stellen welke gegevens u met wie wilt delen. Bijvoorbeeld contactgegevens van thuisblijvers met de hulpdiensten en alleen positie en koers met de verkeerspost en andere scheepvaart.
Vindt u het belangrijk om zelf te kunnen bepalen welke gegevens met wie gedeeld kunnen worden?

Question Title

* 7. Zet de volgende punten in volgorde van belangrijkheid.

Question Title

* 8. Heeft u nog iets toe te voegen of te melden?

Hartelijk dank voor uw medewerking. De resultaten van deze vragenlijst gebruiken wij in gesprekken met overheden, vaarwegbeheerders en andere ontwikkelaars om te kijken of een dergelijk systeem haalbaar en wenselijk is.

Als dank krijgt u een kortingscode voor de Vaarwinkel. Met deze code kunt u online iets bestellen in de Vaarwinkel. U krijgt dan € 5,- korting bij een minimale bestelling van € 30,-.

Kortingscode: AISPLUS2019

Noteer deze code, ga naar de website, zoek wat u wilt bestellen en ga naar de kassa. Pas de code toe.

T