De gemeente wil zich een beeld vormen van het herkomsten en bestemmingen van fietsers. Hiervoor wordt ook een enquete bij de tunnel gehouden.

U kunt deze vragenlijst ook online invullen. Hierbij is de laatst door u gemaakte reis per fiets leidend.

Question Title

* 1. Waar komt u vandaan?

Question Title

* 2. Waar gaat u naartoe?

Question Title

* 3. Wat is het motief van uw reis?

Question Title

* 4. Hoe vaak maakt u doorgaans deze reis?

Question Title

* 5. Maakt u deze reis ook wel eens op een andere wijze?

Question Title

* 6. Hoe ervaart u het gebruik van het tunneltje als het gaat om verkeersveiligheid?

Question Title

* 7. Hoe ervaart u het tunneltje als het gaat om onderstaande aspecten van sociale veiligheid?

  Zeer goed Goed Neutraal Slecht Zeer slecht N.v.t.
Algemeen veiligheidsgevoel
Verlichting in het tunneltje
Verlichting aan de kant van Baron van Wassenaerlaan
Verlichting aan de kant van de Nieuwe Duinweg
Voldoende overzicht
Onderhoud
Hangjeugd
De gemeente is plannen aan het ontwikkelen om het tunneltje veiliger te maken. Hierbij wordt o.a. nagedacht over
verkeerskundige aanpassingen aan het tunneltje.

Question Title

* 8. Kunt u aangeven hoe u tegenover de volgende stellingen staat?

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens N.v.t.
Het tunneltje is zo veilig genoeg, er zijn geen aanpassingen nodig.
Er moeten verkeerskundige aanpassingen komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt, de auto moet echter wel door de tunnel kunnen blijven rijden.
Auto’s moeten geweerd worden, het tunneltje moet alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn.
Er moet aanpassingen komen aan de tunnel zodat vrachtwagens beter gewaarschuwd worden en niet vast kunnen komen te zitten.
Het aantal fietsparkeerplaatsen bij de tunnel aan de zijde van Zanderij dient uitgebreid te worden.

Question Title

* 9. Kunt u een toelichting geven op uw mening het tunneltje open te houden danwel af te sluiten voor autoverkeer?

Question Title

* 10. Kunt u aangeven welke verbeterpunten u verder ziet voor eventuele aanpassingen aan het tunneltje?

Question Title

* 11. Indien u opmerkingen heeft over dit onderzoek kunt u deze hieronder geven.

0 van 11 beantwoord
 

T