Screen Reader Mode Icon

AANMELDFORMULIER

Zuid-Nederland heeft een krachtig innovatie-ecosysteem dat bedrijven en kennisinstellingen in staat stelt om projecten te bouwen en oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. Voor de realisatie ervan, is elke schakel in de keten van groot belang: bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties maar ook de overheid op zowel Europees, nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau.

Samen hebben we de afgelopen jaren een Regionale Innovatie Strategie en nieuwe Europese programma’s ontwikkeld die ons gaan helpen om in onze regio economische groei te stimuleren en de noodzakelijke maatschappelijke transities te versnellen. In het bijzonder hebben we het over OPZuid 2021-2027, het Just Transition Fund (JTF), het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) en het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst op maandag 11 april a.s. markeren wij graag samen met u de start van deze nieuwe programma’s in Zuid-Nederland. Wij nodigen u van harte uit in De Lasloods op de Kenniswerf in Vlissingen.

Bent u erbij? Meldt u zich dan z.s.m. aan door middel van dit formulier. Het aantal plaatsen is beperkt.

Question Title

1. Mogen wij u verwelkomen tijdens de startbijeenkomst nieuwe Europese programma's op 11 april 2022 om 13:30 uur?

Question Title

2. Heeft u dieetwensen of allergieën waar wij voor de catering rekening mee dienen te houden?

0 van 3 beantwoord
 

T