Introductie

Cito stelt graag toetsen beschikbaar die passen bij de behoeften van de docenten. Voor het schoolvak Nederlands willen we met deze enquête peilen welke behoefte er bestaat aan bepaalde soorten toetsen op het gebied van de schrijfvaardigheid. Daartoe geven we enkele voorbeelden van wat er mogelijk is en vragen we per voorbeeld of er behoefte is aan zo’n soort toets en hoe u deze zou willen inzetten, bijvoorbeeld formatief (om na te gaan in hoeverre de leerling iets beheerst) of summatief (om te achterhalen of de leerling iets na afloop van het leerproces voldoende beheerst). In deze enquête komen respectievelijk toetsen aan de orde voor:

1. de regelgeleide spelling: hoe spel je werkwoorden, voltooide deelwoorden, meervoudsvormen enzovoorts
2. de zinsbouw: hoe schrijf je grammaticaal juiste zinnen
3. tekststructuren: wat is de meest geëigende structuur voor bepaalde veelgebruikte tekstsoorten?
4. schrijfstijl: welke stijl is, gelet op doel en publiek, het meest gepast en hoe kun je een bestaande tekst daarop aanpassen?
5. synthese-schrijfopdrachten: op basis van enkele, elkaar aanvullende of elkaar tegensprekende teksten over één onderwerp, schrijven leerlingen een overkoepelende tekst.

T