Beste Buurtgenoot,

Dorpsbelangen wil dit jaar graag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in Spijk. In samenwerking met  Veilig Verkeer Nederland willen we inventariseren wat de problemen in ons dorp zijn en wat we daar mogelijk samen aan kunnen doen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem. We willen u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite! 


Question Title

* 1. Ik ervaar de verkeerssituatie in de Spijk als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 2. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, waar in uw Spijk ervaart u die onveiligheid dan? (graag een locatie invullen bijv gehele straat (straatnaam) enz.)

Question Title

* 3. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, welke aspecten veroorzaken volgens u die onveiligheid? (per locatie)

  Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3
Snelheid waarmee wordt gereden
Agressief verkeersgedrag
Veel groot verkeer (tractors en vrachtwagens)
Geparkeerde auto's
Onoverzichtelijkheid
Slecht wegdek
Smalle straten
Spelende kinderen
Verkeersdrukte

Question Title

* 4. Welke acties (maatregelen) zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid? Denk bijvoorbeeld eens aan ludieke acties waarmee gedrag veranderd kan worden. Voor inspiratie kijk eens op  ons VVN Participatiepunt

Question Title

* 5. Vindt u het belangrijk dat er vanuit Spijk aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 6. Een aantal mensen in Spijk wil graag samen met Veilig Verkeer Nederland aan de slag met verkeersveiligheidsacties. 

Bent u geïnteresseerd om mee te doen?

Question Title

* 7. Als u actief wilt meedoen, vragen wij u om hier uw gegevens achter te laten. 

Question Title

* 8. Gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens, zoals u deze ingevuld heeft bij vraag 7, delen met dorpsbelangen Spijk en de lokale afdeling van VVN?

Namens Stichting Dorpsbelangen Spijk en Veilig Verkeer Nederland hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.

Heeft u een papieren versie ingevuld, dan kunt u deze enquête tot 15 maart 2020 inleveren in de Dorpsbelangen bus bij de kassa van COOP Buist in Spijk.

T