Beste bewoner, vrijwilliger of initiatiefnemer in het groen, 

Waar heb jij behoefte aan op het gebied van cursussen, workshops of andere manier van kennis op doen? Daar zijn we als samenwerkende partners in het groen naar op zoek.
 
Alle groene initiatieven en vrijwilligers  die actief zijn in Overijssel worden uitgenodigd deze enquête in te vullen. (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, IJssellandschap, Waterschappen, Natuur en Milieu Overijssel en de IVN afdelingen). Maar ook als je nog niet actief bent maar in de toekomst wel iets wilt betekenen.
 
Met jouw input ontstaat er een totaal beeld rond het Overijssels cursusaanbod/cursusbehoeften. En kunnen we aan de slag met jouw wensen om een gezamenlijk aanbod te maken dat ook nieuwe generaties aanspreekt en bindt aan vrijwilligerswerk.
 
Het invullen van de vragen kost je maximaal 5 minuten. Bedankt voor je medewerking! 

Hartelijke groeten, 
 
IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel
Lilian Dieben, Hannelore Borger en Carin de Cloe
 

Hartelijke groeten, 

IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel
Lilian Dieben, Hannelore Borger en Carin de Cloe.

Question Title

* 1. Ik ben vrijwilliger/initiatiefnemer via de volgende organisatie(s):

Question Title

* 2. Heb je behoefte aan meer kennis over natuur? Zo ja, welke thema's?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Heb je behoefte aan meer kennis over ondersteunende/faciliterende thema's?  Zo ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Heb je behoefte aan meer kennis over didactische vaardigheden? Zo ja, welk thema? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Heb je wel eens een cursus of workshop gevolgd? Zo ja, welke?

Question Title

* 6. Bij welke organisatie?

Question Title

* 7. Heb je zelf wel eens een cursus of workshop gegeven? Zo ja, welke? En mogen wij daarover contact met jou opnemen? (laat dan hier jouw mailadres en telefoonnummer achter).

Question Title

* 8. Ken je het digitale aanbod van 'Leer je groen'?

Question Title

* 9. Bij welke duur vind jij een cursus/workshop/lezing aantrekkelijk?

Question Title

* 10. Wanneer?

Question Title

* 11. Hoe vaak zou je een cursus willen volgen?

Question Title

* 12. Hoe wil je geïnformeerd worden over cursussen/workshops/lezingen?

Question Title

* 13. Ik heb vooral behoefte aan

Question Title

* 14. In welk verband wil je een cursus volgen?

Question Title

* 15. Met welk doel volg jij een cursus/workshop/lezing?

Question Title

* 16. Heb je nog tips of opmerkingen die je ons mee wilt geven?

T