Question Title

* 1. Wanneer zijn de verkiezingen voor het waterschap?

Question Title

* 2. Wanneer zijn de waterschappen ontstaan?

Question Title

* 3. Wie heeft de waterschappen opgericht?

Question Title

* 4. Wie staat aan het hoofd van het waterschap?

Question Title

* 5. Welke taken heeft het waterschap

Question Title

* 6. Wat zijn waterkeringen?

Question Title

* 7. Hoeveel water gebruikt één persoon in Nederland per dag

Question Title

* 8. Hoe komen de waterschappen aan geld voor het werk wat ze doen?

Question Title

* 9. Hoe kun je meepraten over wat het waterschap doet?

T