Geachte leden van de European Cancer Patient Coalition,

Hoewel gezondheid misschien niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoort, is dat voor sociale kwesties en discriminatie wel het geval. 

De European Cancer Patient Coalition (ECPC) leidt, zoals aangekondigd op het jaarlijkse congres van de ECPC in 2018, een campagne op EU-niveau voor meer gelijkheid in sociale zaken en werkgelegenheid in verband met kankerzorg. Wij nodigen u uit zich bij ons aan te sluiten en van deze gelegenheid gebruik te maken om ons te helpen echte veranderingen tot stand te brengen in het waarborgen van sociale rechten voor mensen getroffen door kanker in de hele Europese Unie: zij die een acute behandeling ondergaan, de overlevenden en zij met gevorderde en uitgezaaide kankers, inclusief zij die voor hen zorgen – hun zorgverleners.

We moeten een beter beeld creëren van de sociale verschillen in Europa. Dat kunnen we doen door onze kennis te baseren [MS5] op de huidige stand van zaken met betrekking tot een reeks sociale en werkgelegenheidskwesties in elke lidstaat. Het zal de Europese Coalitie voor Kankerpatiënten, maar ook jullie - onze leden -, in staat stellen om de inzet te vragen van de mensen die bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement (2019) vragen naar uw stem. Bovendien kunnen we zo ook de EU-instellingen verzoeken om de behoeften van mensen met kanker hoog op de Europese agenda te zetten.

De resultaten van dit onderzoek zullen ons helpen een beter beeld te krijgen van de sociale verschillen in Europa, concrete voorbeelden te geven van beste en slechtste werkwijzen e en een duidelijker verband te leggen tussen de rechten van kankerpatiënten en de
arbeidsrechten.

Wij verzoeken u vriendelijk de tijd te nemen om de volgende vragen te beantwoorden op basis van uw praktijkervaring of professionele kennis. Aarzel niet om verdere opmerkingen of verzoeken toe te voegen die u belangrijk vindt.

Opmerking: verwijs, indien van toepassing, duidelijk naar de wet- of regelgeving. Verstrek contactgegevens, indien beschikbaar, van een persoon in uw organisatie waar we naar kunnen verwijzen voor nadere informatie.

BELANGRIJK: als u eerst een voorbeeld van de vragen wilt bekijken, klik dan hier om de PDF te downloaden.

Question Title

* 1. Contactgegevens

T