Seks in Rotterdam 2018 - vragenlijst voor docenten

Question Title

* 1. Op welke school geeft u les?

Question Title

* 2. Vindt u het van belang dat er op uw school aandacht is voor seksualiteit? Kunt u uitleggen waarom wel/niet?

Question Title

* 3. Vindt u de voorstelling en het educatief programma van Theater Babel Rotterdam nuttig voor de ontwikkeling van de leerlingen op uw school? Wat denkt u dat de leerlingen hiervan (hebben) kunnen leren?

Question Title

* 4. Heeft u zelf iets geleerd van de voorstelling of het educatief programma? Zo ja: wat dan?

Question Title

* 5. Bent u tevreden over het contact met Theater Babel Rotterdam? En over de hoeveelheid/kwaliteit van de informatie die u heeft ontvangen?

Question Title

* 6. Heeft u verder nog tips voor ons?

T