1. Algemeen

Wij verzoeken u deze enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Wij willen u vragen om op de plekken waar u een bedrag in dient te vullen, dit in hele euro's te doen. De vragen waar een sterretje voor staat, zijn verplicht. Daarnaast gebruiken wij vast de term snippergroen, dit is een verzamelnaam voor alle stukjes gemeentegrond, grenzend aan particulieren (restgroen/overig groen, etc).

Vragenlijsten met enkel een naam en e-mailadres, worden niet meegenomen bij het verzenden van de resultaten.

Question Title

* Gemeente

Question Title

* Provincie

Question Title

* Naam contactpersoon

Question Title

* Functie contactpersoon

Question Title

* E-mailadres contactpersoon (naar dit adres zal het eindrapport worden verstuurd)

T