see me, feel me, touch me, heal me

Welkom!

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de gemeente Groningen de Oosterparkwijk voorgedragen in het kader van de architectuurprijsvraag Who Cares (www.prijsvraagwhocares.nl). TOMMY is één van de vijf geselecteerde projecten in deze prijsvraag. De komende maanden werken we, bij voorkeur samen met u onze visie verder uit. De navolgende vragenlijst helpt ons daarbij. Graag vragen we u om onze vragen te beantwoorden. Onder de inzenders verloten we drie dinerbonnen van 50 euro. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.

In het kort: TOMMY is een gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en vergroening. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in de Oosterparkwijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven. Voor meer informatie kijkt u op www.tommyoosterparkwijk.nl

De vragenlijst bestaat uit 16 vragen en kost u zo'n vijf tot tien minuten van uw tijd. Allereerst komt een aantal vragen langs die gaan over hoe u het prettigst woont en leeft in de Oosterparkwijk en wat u eventueel mist in de wijk.
Waar wordt u blij van? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 1. Waar wordt u blij van? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe lang woont u al in de Oosterparkwijk?

Question Title

* 2. Hoe lang woont u al in de Oosterparkwijk?

Wat vindt u kenmerkend voor de Oosterparkwijk?

Question Title

* 3. Wat vindt u kenmerkend voor de Oosterparkwijk?

Wat spreekt u het minst aan in de Oosterparkwijk?

Question Title

* 4. Wat spreekt u het minst aan in de Oosterparkwijk?

De volgende drie vragen gaan over zorg- en andere voorzieningen. Een belangrijke insteek in de prijsvraag Who Cares.
Hoe bereikbaar vindt u de zorg met betrekking tot ... (op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed))

Question Title

* 5. Hoe bereikbaar vindt u de zorg met betrekking tot ... (op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed))

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.
de huisarts
de apotheek
de tandarts
de fysiotherapeut
de wijkverpleegkundige
de verloskundige
het ziekenhuis
een zorghotel
Wat mist u met betrekking tot de zorg?

Question Title

* 6. Wat mist u met betrekking tot de zorg?

Wat voor voorzieningen, anders dan zorg, mist u in de Oosterparkwijk of zouden er meer moeten zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Wat voor voorzieningen, anders dan zorg, mist u in de Oosterparkwijk of zouden er meer moeten zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)

Nu volgt een aantal vragen over uw woonvoorkeuren. Ook vragen wij u of u verhuiswensen heeft en of u actief bent of wilt zijn in de wijk.
Heeft u verhuisplannen?

Question Title

* 8. Heeft u verhuisplannen?

Wat voor type woning spreekt u, voor uzelf, het meest aan? (maximaal drie antwoorden)

Question Title

* 9. Wat voor type woning spreekt u, voor uzelf, het meest aan? (maximaal drie antwoorden)

Gaat uw voorkeur uit naar een koopwoning of een huurwoning?

Question Title

* 10. Gaat uw voorkeur uit naar een koopwoning of een huurwoning?

Indien een koopwoning, In welke prijsklasse?

Question Title

* 11. Indien een koopwoning, In welke prijsklasse?

Indien een huurwoning, In welke huurklasse (kale huur per maand)?

Question Title

* 12. Indien een huurwoning, In welke huurklasse (kale huur per maand)?

Zou u zelf een actieve rol willen spelen bij het beheer van uw buurt of de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in uw buurt?

Question Title

* 13. Zou u zelf een actieve rol willen spelen bij het beheer van uw buurt of de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in uw buurt?

Zou u meer willen betalen voor een duurzame woning?

Question Title

* 14. Zou u meer willen betalen voor een duurzame woning?

Tot slot een enkele vraag over u zelf.
Hoe is uw huishouden samengesteld?

Question Title

* 16. Hoe is uw huishouden samengesteld?

Mogen wij u op 26, 27 of 28 juni benaderen voor een gesprek? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Mogen wij u op 26, 27 of 28 juni benaderen voor een gesprek? (meerdere antwoorden mogelijk)

Als u kans wilt maken op één van de drie dinerbonnen van 50 euro die wij verloten, wilt u dan uw contactgegevens noteren?

Question Title

* 18. Als u kans wilt maken op één van de drie dinerbonnen van 50 euro die wij verloten, wilt u dan uw contactgegevens noteren?

Hartelijk dank voor uw deelname. We zullen de resultaten in de loop van september met u delen via de website www.tommyoosterparkwijk.nl en via facebook https://www.facebook.com/tommyoosterparkwijk

T