Question Title

* 1. Bent u werkzaam in de jeugdhulp of heeft u in uw werk met jeugdhulp te maken?

Question Title

* 2. Wat is uw functie?

Question Title

* 3. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 4. Welke van de afgelopen edities van JONG heeft u gezien?

Klik op de covers om aan te geven welke edities u heeft gezien.

Question Title

* 5. Hoe ontvangt u JONG normaal gesproken?

Question Title

* 6. Waar leest u JONG?

Question Title

* 7. Geeft u JONG ook wel eens door aan anderen?

Question Title

* 8. JONG verschijnt als papieren magazine, wat vindt u daarvan?

Question Title

* 9. JONG wordt u gratis toegezonden. Maar zou u er ook voor willen betalen?

JONG#10 (april 2020)

De volgende vragen hebben betrekking op JONG#10 (april 2020, zie afbeelding).

Question Title

JONG#10 (april 2020)

JONG#10 (april 2020)

Question Title

* 10. Welke van de volgende onderdelen uit JONG#10 heeft u gezien of gelezen?
Graag alle onderdelen beantwoorden.

  Niet gezien Gezien Gelezen
Cover
Welkomstwoord
Inhoud
JONG Nieuws
Samen Sterk: De hele wijk werkt mee
Uit de praktijk: Geen kind de wijk uit
Uit de praktijk: Samen ontdekken hoe het beter kan
Uit de praktijk: Spin in het web als hulpverlener
Column: Judith Visser (Nooit meer naar de kleuterschool)
Signs of Safety richt zich op toekomstige veiligheid
Uit de praktijk: Crisisvariant van Signs of Safety
Pas op de plaats: vijf jaar Veilig Thuis
Zo doen wij het
Soms komt het kwaad de opvang binnen
WVGGZ, Verplichte geestelijke gezondheidszorg
Uit de praktijk: Kansen en risico's
Fotorubriek De jeugd van vroeger (achterpagina)

Question Title

* 11. Hoeveel tijd heeft u besteed aan het doorbladeren, inkijken en lezen van JONG#10?

Question Title

* 12. Hoe waardeert u de volgende onderdelen van JONG#10?
Graag alle onderdelen een beoordeling geven.

  Geen mening Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende
Cover
Welkomstwoord
Inhoud
JONG Nieuws
Samen Sterk: De hele wijk werkt mee
Uit de praktijk: Geen kind de wijk uit
Uit de praktijk: Samen ontdekken hoe het beter kan
Uit de praktijk: Spin in het web als hulpverlener
Column: Judith Visser (Nooit meer naar de kleuterschool)
Signs of Safety richt zich op toekomstige veiligheid
Uit de praktijk: Crisisvariant van Signs of Safety
Pas op de plaats: vijf jaar Veilig Thuis
Zo doen wij het
Soms komt het kwaad de opvang binnen
WVGGZ, Verplichte geestelijke gezondheidszorg
Uit de praktijk: Kansen en risico's
Fotorubriek De jeugd van vroeger (achterpagina)
TEKSTEN, FOTO'S & ILLUSTRATIES IN JONG

We zijn benieuwd wat u van de teksten, foto's en illustraties vindt. Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Schuif het balletje over de balk OF voer rechts een cijfer in van 0-10.

Question Title

* 13. De teksten zijn prettig leesbaar voor mij.

Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Het gebruikte jargon sluit aan bij mijn beroep.

Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. De foto's passen goed bij de onderwerpen.

Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. De illustraties passen goed bij de onderwerpen.

Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Wat vindt u de grootste kracht van JONG?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 18. Welk overall cijfer geeft u JONG?

Schuif het balletje over de balk of voer rechts een cijfer in van 0-10.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Heeft u nog andere opmerkingen over JONG?

Question Title

* 20. Zijn er onderwerpen die u mist in JONG?

Dit is het einde van de enquête. We willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. 
0 van 20 beantwoord
 

T