Bedankt voor je belangstelling voor SAP Learning Hub 2024 via de VNSG!

VNSG Verbindt. Versterkt. Met SAP Learning Hub.

Het registratieproces
Voor het aanmelden van jouw organisatie registreer je de naam van de tekenbevoegde contactpersoon, zodat we in het bezit zijn van de contract- en facturatiegegevens.

Voor het registeren van de deelnemers bij de VNSG stuur je een e-mail naar AdministratieLearningHub@VNSG.nl met per deelnemer:
- De persoonsnaam
- Het emailadres
- De SAP S-userID (indien deze bekend is).
Indien deze namen nog niet bekend zijn? Geen probleem. Deze kun je ook later naar ons sturen.

Question Title

* Wij schrijven ons in voor:

Question Title

* Hoeveel SAP Learning Hub licenties wil jouw organisatie afnemen? Er is geen maximum op het aantal licenties.

Question Title

* Heeft de organisatie in 2023 ook gebruik gemaakt van de SAP Learning Hub aanbieding?

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T