Beste bewoner van Schelluinen,

Veel bewoners van Schelluinen hebben wel een mening over ‘hun’ dorp. “Kan daar niet eens wat aan gedaan worden!” en “waarom moet dat nou zo?”. Dit is de kans uw mening te geven over wat er beter zou kunnen en daar ook nog eens actief aan bij te dragen!  

Een aantal zaken zijn (mede) op initiatief van het dorpsberaad al georganiseerd of in uitvoering. Denk bijv. aan de speelkooi, de wandelpaden rond het dorp en het niet doorgaan van de slibvergistingsinstallatie. En natuurlijk het Multifunctionele gebouw voor school, dorpshuis en gymzaal. Ook al is er nu nog niets van te zien, de voorbereidingen daarvoor zijn volop gaande!

Wat we hierna gaan aanpakken doen we graag opnieuw in overleg met alle inwoners. Daarom hopen we dat elke bewoner de enquête invult. Als u vragen hebt over de enquête, of wanneer u hulp nodig hebt bij het invullen, kunt u contact opnemen via dorpsberaadschelluinen@gmail.com

De antwoorden die u opgeeft worden anoniem gerapporteerd en vertrouwelijk behandeld. Aan het einde noteren we graag uw naam en adres etc. om u op de hoogte te houden van de resultaten, en om eventueel contact met u op te nemen voor het geval dat u actief wilt meewerken. Het invullen van uw naam en contactgegevens is dus niet verplicht.

Wij danken u van harte voor uw medewerking! Dorpsberaad Schelluinen

Question Title

* 1. WONEN. Hoe denkt u over de woningvoorraad in Schelluinen en ziet u mogelijkheden voor verbetering? (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. GROEN. Wat vindt u van de hoeveelheid groen in Schelluinen en waar ziet u kansen voor een verbetering? (meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. VERKEER. Vindt u de verkeerssituatie in Schelluinen voldoende veilig? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. VERKEER. Waar en hoe kan de verkeerssituatie in Schelluinen volgens u verbeterd worden?

Question Title

* 5. TOERISME. Moet er in Schelluinen meer aandacht zijn voor toeristen en waar ziet u kansen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. INFORMATIE. Bent u voldoende op de hoogte van de activiteiten die zich in het dorp afspelen en ziet u op dit vlak kansen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. INFORMATIE. Welke van onderstaande media leest u regelmatig? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. OVERIGE. Welke onderwerpen moet het dorpsberaad, volgens u, verder nog aanpakken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. OVERIGE. Het dorpsberaad heeft met enige regelmaat behoefte aan nieuwe leden, leden voor werkgroepen en/of mensen voor hand- & spandiensten. Mogen we u hiervoor ook benaderen?

Question Title

* 10. OVERIG. Dank voor uw reactie, zodra we de resultaten verwerkt hebben zullen we deze aan u terugkoppelen. Als u verder op de hoogte wilt blijven of betrokken wilt worden bij acties van het dorpsberaad, vul dan hieronder uw gegevens in. (niet verplicht)

T