Aanmeldingsgegevens

Fijn dat u zich gaat aanmelden als 'Vriend van Tour of Art Flevoland'!

Wij kunnen uw financiële steun goed gebruiken. Bijna alles wordt duurder, inkomsten genereren wordt steeds lastiger, en toch willen we zo graag onze, zo gewaardeerde, kwaliteit handhaven en liefst verder verbeteren. 

Alle details m.b.t. de regels omtrent 'Vrienden van Tour of Art Flevoland' zijn te vinden op www.tourofartflevoland.nl/vriendeninfo. Niettemin hier wat hoofdzaken.

Er zijn drie categorieën Vrienden: Mondriaan (€25), Ans Markus (€50) en Picasso (€100 of meer)

Wij zullen nooit geld van uw rekening afschrijven. Het is de bedoeling dat u het door u gekozen jaarbedrag zelf overmaakt. 
Het door u gekozen bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL77RABO0337755191 ten name van Stichting Culturale te Lelystad, onder vermelding van 'Vrienden van Tour of Art Flevoland' en de naam of namen waarop u de Vriendschap gesteld wilt hebben.
Ongeveer een jaar na uw aanmelding zullen wij u een vriendelijke reminder sturen, met de vraag of u uw Vriendschap met de Tour of Art Flevoland nog een jaar wilt voortzetten. Zo blijft u altijd zelf de controle houden over wat u voor ons betekent.

Door uw aanmelding geeft u ons toestemming om uw contactgegevens te gebruiken voor die zaken die direct voortvloeien uit uw vriendschap met ons, en de gekozen categorie. Wij zullen uw contactgegevens niet aan derden verstrekken en ze ook niet voor andere zaken gebruiken dan gerelateerd aan deze Vriendschap.

Question Title

* 1. Contactgegevens

Question Title

* 2. Er zijn 3 categorieën 'Vriend':
        Mondriaan (€25),
        Ans Markus (€50) en
        Picasso (€100 of meer).
Als blijk van waardering, stellen wij hier wel iets tegenover. Zie voor alle details de te kiezen opties bij vraag 3, 4 en 5 of de info op www. tourofartflevoland.nl/vriendeninfo.

U kunt hieronder aangeven welke categorie Vriendschap u kiest.

Question Title

* 3. Om te voorkomen dat wij u iets geven waar u geen belangstelling voor heeft, heeft u in deze en de twee volgende vragen de mogelijkheid aan te geven van welke opties u wel of geen gebruik wilt maken.

In deze vraag kunt u de gewenste opties aangeven die we aanbieden aan ALLE DRIE de categorieën. Vink alle opties aan die van toepassing zijn.

Question Title

* 4. Deze vraag is bestemd voor Vrienden in de categorieën Ans Markus (€50) en Picasso (€100 of meer). Vink de optie(s) aan die van toepassing is/zijn.

Question Title

* 5. Deze vraag is alleen bestemd voor Vrienden in de categorie Picasso (€100 of meer). Vink deze optie aan indien u er gebruik van wilt maken.

Question Title

* 6. Wij vragen onderstaande bankgegevens alleen om gemakkelijk te kunnen achterhalen welke Vrienden er hoeveel overgemaakt hebben, omdat een bankrekening veelal op een heel andere naam zal staan dan de naam van de aangemelde Vriend.
U zult een factuur ontvangen, waarna u het geld zelf kunt overmaken.

T