Screen Reader Mode Icon
Sinds 20 april heeft het IRS een nieuw vormgegeven website, zie voor meer informatie ‘www.irs.nl vernieuwd’. De voornaamste verbeterpunten zijn de aanpassingen in de zoekmachine, de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling. Achter de schermen is er ook veel veranderd waardoor het onderhoud van de site eenvoudiger en goedkoper wordt. 
U zou ons helpen als u uw mening in een korte vragenlijst wilt geven. 
De mensen die u voorgingen deden er tussen de 1 en 5 minuten over. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Question Title

* 1. Geef aan in welke mate u dit nieuwe ontwerp op www.irs.nl bij IRS vindt passen.

Question Title

* 2. Is de nieuwe IRS-site een verbetering ten opzichte van de oude site?

Question Title

* 3. Op welk apparaat bekijkt u de IRS-website? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Kunt u ook aangeven hoe vaak u dit kanaal gebruikt om de IRS-site te bezoeken?

  dagelijks 1 keer in de week 1 keer in de 2 weken 1 keer in de maand minder vaak N.v.t.
computer
tablet
smartphone
overig

Question Title

* 4. Welk rapportcijfer geeft u de website van het IRS in zijn totaliteit? Gradatie 1 tot en met 10, waarbij 10 het hoogste is.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Wat kan er verbeterd worden aan de website van het IRS?

Question Title

* 6. Wat valt u in positieve zin op aan de IRS-website?

Question Title

* 7. Hebt u nog op- of aanmerkingen?

Question Title

* 8. Onder welke gebruikerscategorie valt u ? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 9. Zou u uw mening over de website van het IRS mondeling willen toelichten mochten wij nog vragen hebben? Zo ja, laat dan uw e-mailadres en/of telefoonnummer hier achter:

Question Title

* 10. Hebt u nog andere opmerkingen, vragen of suggesties?

0 van 10 beantwoord
 

T