Welkom bij de enquête van het Veluwefonds

Beste heer/mevrouw,

Wij schrijven u aan omdat u als bedrijf op de Veluwe gevestigd bent. Graag willen wij u in een korte enquête een aantal vragen stellen. Het invullen kost u een paar minuten en levert ons waardevolle informatie om ons goede doel te bereiken.

De vragen gaan over de kwaliteit van de Nederlandse natuur en de biodiversiteit in ons land. Door bedrijfsactiviteiten kan biodiversiteit afnemen, maar via certificaten is het mogelijk deze, bijvoorbeeld op de Veluwe, weer terug te brengen. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening en ideeën daarover.

Groot verlies aan soortenrijkdom
De kwaliteit van de Nederlandse natuur, uitgedrukt in biodiversiteit (ofwel: soortenrijkdom) staat in toenemende mate in de belangstelling. En dat is geen toeval. Onderzoek wijst uit dat in Nederland van de oorspronkelijke biodiversiteit in 1900 nog ruim 40% aanwezig was. In 2000 was dat nog maar 15%. Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil op dit gebied. Er is een enorme sprong gemaakt in het meetbaar maken van biodiversiteit, waardoor het mogelijk wordt doelbewust positief bij te dragen. Het Veluwefonds juicht deze ontwikkeling toe en wil daar graag, samen met u als organisatie, een actieve rol in spelen.

De Veluwe verdient beter
Natuur en landschap van de Veluwe vormen de kurk waarop veel Veluwse activiteiten drijven. Wij wonen er prachtig, werken en recreëren er en de Veluwse leefomgeving draagt bij aan een goede gezondheid. De kwaliteit van de Veluwe draagt ook bij aan de economische waarde van het Veluwse onroerend goed. Maar het gebruik van de Veluwe heeft ook een prijs. Als we de Veluwe gebruiken moeten we die ook onderhouden.

Veluwecertificaat garandeert versterking biodiversiteit van de Veluwe
Om dit concreet te maken heeft het Veluwefonds samen met een aantal partijen een initiatief gestart dat het mogelijk gaat maken gericht bij te dragen aan herstel van biodiversiteit. Door de aanschaf van credits biodiversiteit maakt u het mogelijk op terreinen met een lage biodiversiteit deze aanmerkelijk te verhogen en in stand te houden. Een aanvullend Veluwecertificaat garandeert dat de investeringen in biodiversiteit ook op de Veluwe gerealiseerd worden. Dit biedt enorme kansen voor de natuurlijke kwaliteit van de Veluwe. Gezien uw betrokkenheid bij de Veluwe zouden we het erg op prijs stellen als u een korte enquête wilt invullen.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 2 minuten. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om het Veluwefonds een idee te geven van de belangen van haar belangrijkste betrokkenen. Eventuele vragen kunt u stellen aan Petra Schoof (pschoof@schuttelaar.nl). Schuttelaar & Partners onderhoudt deze vragenlijst in opdracht van het Veluwefonds.

 
Hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk.

Question Title

* 1. Gegevens

Question Title

* 2. E-mail

T