Vanwege de COVID-19 pandemie is het moeilijke besluit genomen om de V&VN Oncologiedagen 2020 te annuleren. De V&VN Oncologie is van mening dat deskundigheidsbevordering van belang is; ook in deze tijd. Bij V&VN is tevens het besluit genomen om tot einde 2020 geen fysieke scholingen of iets dergelijks te organiseren. Daarom wordt nu gekeken om deskundigheidsbevordering digitaal aan te bieden. Om deze reden wordt van jou gevraagd om deel te nemen aan deze survey, zodat het aanbod kan aansluiten bij jouw behoefte!

Het invullen van deze survey vraagt hooguit 10 minuten. De survey kan ingevuld worden tot 6 juli a.s.

Question Title

* 1. Ben je lid van de afdeling V&VN Oncologie?

Question Title

* 2. Heb je behoefte aan deskundigheidsbevordering gericht op oncologie/ hematologie?

T