Een ontwikkelplan voor de Oostrand

Het ontwikkelplan voor de Oostrand laat zien hoe we het gebied de komende jaren met bestaande gebruikers en eigenaren kunnen transformeren. In eerdere bijeenkomsten en enquêtes hebben we u gevraagd met ons mee te denken. Ter afsluiting laten we u de visiekaart met voorbeelden (referentiebeelden) zien en vragen u tips, ideeën en zorgen aan ons mee te geven.
Wilt u vooraf meer informatie? Kijkt u dan op de website. Hier vindt u het Ontwikkelplan en meer informatie over het doorlopen participatieproces.

Question Title

Visiekaart

Op de visiekaart ziet u (indicatief) waar velden voor woningbouw, nieuwe waterwegen, groen en voorzieningen komen en behouden blijven.

Question Title

Referentiebeelden

De referentiebeelden zijn voorbeelden van mogelijke toekomstige inrichting

Question Title

* 1. Wat spreekt u aan in de visiekaart en de referentiebeelden?

Question Title

* 2. Wat spreekt u minder aan of waar heeft u zorgen over?

Question Title

* 3. Welke tips, ideeën en zorgen wilt u nog aan ons meegeven?

Question Title

* 4. We vragen tot slot uw postcode in te vullen. Dit is optioneel, maar geeft ons een beeld waar de respondenten vandaan komen.

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.

T