Question Title

Basisrisicofactoren (BRF)

  Dagelijkse WPI's WPI's CCER WAVE meldingen Primato meldingen Waarnemingsrapporten
Organisatie (OR) :
Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden (bijv. coördinatie van het werk, supervisie en feedback).
Strijdige doelstellingen (DO):
De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen.
Communicatie (CO):
Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet.

T