Inleiding

Maandag 8 maart heeft wethouder Fleur Spijker samen met de partners (marktpartijen en Nieuw Leids Bolwerk) het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving aan de stad gepresenteerd. Het Nieuw Leids Bolwerk (NLB) heeft als burgerinitiatief actief bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. Wij zijn met 25 Leidenaren de afgelopen zes maanden intensief betrokken geweest bij het werk in de werkgroepen (waar onderdelen van het plan werden opgesteld) en in bewonersgroepen die de NLB-vertegenwoordigers in deze werkgroepen adviseerden. Als NLB-bestuur namen wij bovendien deel aan de besluitvorming over dit plan, op alle onderwerpen (behalve financiën) en op alle niveaus. Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, Bouwfonds Property Development (BPD) en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) hebben overigens wel aangegeven dit plan financieel haalbaar te achten. Als Nieuw Leids Bolwerk dragen wij dan ook medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van het Ontwikkelplan.
 
Als burgerinitiatief zijn wij geen democratisch gekozen lichaam dat de belangen van (nieuwe) bewoners en stadspartners vertegenwoordigt en behartigt. Wij zijn ook geen onderdeel van de bestuurlijke structuur van de stad. Daarom vinden we het belangrijk om van u te horen wat u vindt van het resultaat van onze inbreng. De opzet van onze participatie is uniek, in Leiden en zelfs in Nederland. We willen daarom van uw reactie leren ten behoeve van burgerparticipatie in stedelijke gebiedsontwikkelingen op andere plekken in Leiden.
Page1 / 13
 
8% of survey complete.

T