We zien de afgelopen jaren steeds meer initiatieven en ervaren steeds meer energie rond de verduurzaming van onze Noordelijke agrofood-opgave. De balans tussen economie en natuur vraagt een lange termijnvisie waar gefaseerd veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Inmiddels zijn er in Fryslân actief:
  • Meer dan 115 organisaties met de transitie naar natuurinclusieve landbouw
  • Meer dan 300 initiatieven met duurzame voeding
  • Rond de 120 lopende projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

We zien allemaal de urgentie om veranderingen door te voeren, dit gaat sneller en krachtiger als er in het veld meer en vooral beter wordt samengewerkt. Nu vinden de activiteiten veelal versnipperd en niet volgens een bepaalde structuur plaats. De agrofoodtransitie is een opgave van ons allemaal.

Hoe zorgen we voor een betere samenwerking  onderling en efficiëntere uitwisseling van informatie? Wij zijn voornemens om samen met andere partijen aan de slag te gaan met een Brûsplak waar de energie in het veld bij elkaar komt, niet alleen fysiek maar ook digitaal. Door elkaar vaker en spontaan te ontmoeten, verbeteren we de onderlinge communicatie. Wij denken hiermee één van de sleutels tot versnelling en concretisering in handen te hebben.

Uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening hierover en of u zelf gebruik zou gaan maken van een Brûsplak. Daarom vragen wij uw medewerking voor dit korte onderzoek, het kost 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮𝗮𝗹 5 - 8 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻 van uw tijd.

 - Bottom up zoekt aansluiting bij top down en vice versa -

Question Title

* 1. Tot welke categorie behoort u?

Question Title

* 2. Waar zou volgens u nu de meeste tijd en energie naar uit moeten gaan om te komen tot een natuurinclusieve landbouw in 2025? Schuif de antwoorden in volgorde van belangrijkheid, waarbij de belangrijkste bovenaan komt te staan.

Question Title

* 3. Wat staat de transitie in de landbouw volgens u nu in de weg waardoor een grootschalige omslag en versnelling uitblijft?

Question Title

* 4. Hoe zou uw punt bij vraag 3 opgelost kunnen worden en door wie?

Question Title

* 5. Heeft u behoefte aan een fysiek agrarisch brûsplak?

Question Title

* 6. Heeft u behoefte aan een online agrarisch brûsplak?

Question Title

* 7. Wat zou volgens u de geografische verdeling van it Brûsplak moeten zijn?

Question Title

* 8. Op welke wijze zou een Brûsplak goed kunnen werken, heeft u hier ideeën over?

Question Title

* 9. Heeft u nog tips en/of aandachtspunten bij de organisatie van een Brûsplak en onderlinge samenwerking?

T