Help om watervraag en -aanbod beter te rijmen

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Toch blijft nog veel bruikbaar water onbenut. Het wordt geloosd in waterlopen, of afgevoerd naar zee via de riolering. Dat terwijl huishoudens, landbouw en industrie snakken naar alternatieve waterbronnen. Absurd, niet? Hoe kunnen we vraag en aanbod beter met elkaar rijmen?

Allereerst moet je weten waar het potentieel zit: waar is er veel vraag, en tegelijkertijd ook geschikt aanbod?

Om die vraag te beantwoorden, wordt de WaterAtlas ontwikkeld. Het is een interactieve kaarttool die het potentieel van alternatieve waterbronnen voor verschillende toepassingen identificeert. Per type waterbron en toepassing worden vraag en aanbod (m³) per jaar ingeschat. Waar die elkaar ontmoeten, zit er een hotspot, en dus een groot potentieel voor wateruitwisseling.

Zes potentiekaarten zijn beschikbaar. Het gaat telkens om de uitwisseling van ofwel
1) hemelwater
2) gezuiverd afvalwater

met ofwel:
1) industrie en diensten
2) landbouw
3) huishoudens

De WaterAtlas wordt publiek beschikbaar vanaf februari 2023.

Voor we lanceren, willen we graag jouw mening om de kaarten zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de gebruikers. In deze bevraging beoordeel je een of meerdere potentiekaart(en).

Heel erg bedankt voor je inbreng!
Door hieronder op 'Volgende' te klikken, start je de bevraging.

De WaterAtlas is een tool ontwikkeld binnen het traject Vlaanderen WaterProof, dat uitgevoerd wordt door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid.

T