Beste waterrecreant,  

Deze vragenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onderdeel van het project ‘Weerbare Jachthaven’ in Zeeland. We willen aan de hand van uw veiligheidservaringen een goede analyse maken. De uitkomst van de vragenlijst kan van invloed zijn op het veiligheidsbeleid en eventuele maatregelen ter verbetering.

Daarom verzoeken wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.   

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête blijft tussentijds opgeslagen, u kunt uw antwoorden bewerken totdat u deze heeft afgesloten.

Hierbij enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

• Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.
• De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
• Als u exacte aantallen of bedragen niet kunt geven, dan verzoeken wij u om een schatting te maken.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van het CCV, bereikbaar via lokaleveiligheid@hetccv.nl of telefonisch op 030-7516799. Zij brengen u in verbinding met de procesbegeleider van dit project.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs.
Inleiding

Question Title

1. Bent u in het bezit van een zeil- of motorboot? (van 2,5 tot en met 24m)

Question Title

2. Voldoet het vaartuig aan alle voorschriften en bijbehorende documenten?

Question Title

3.Bent u lid van een vereniging in deze jachthaven? Wanneer u geen lid bent van een vereniging kunt u deze vraag overslaan. 

Question Title

4. Heeft u ook een (vaste) ligplaats in deze jachthaven?

Question Title

5. Bent u regelmatig op uw boot op uw vaste ligplaats?              

Question Title

6. Overnacht u in de eigen jachthaven op uw boot?

Question Title

7. Overnachten buiten u en/of uw partner nog andere personen op uw boot?

Question Title

8. Kent u (vaste) ligplaatshouders?

 
33% of survey complete.

T