Screen Reader Mode Icon
Beste ouder, 
 
Wat fijn dat je meewerkt aan de survey onder ouders die buidelen (huid op huid contact, kangoeroeën) met hun kind(eren) en daarbij gebruikmaken van de buideldoek die door Care4Neo en Nivea is aangeboden.

De resultaten van deze survey kunnen ons hopelijk helpen om in de toekomst méér aandacht te geven aan huid-op-huid contact.  
 
We willen je graag eerst wat algemene vragen stellen en daarnaast ook een aantal stellingen voorleggen over het gebruik van de buideldoek. Bij de stellingen kun je aangeven in welke mate je het eens bent. Met 1 geef je aan het helemaal oneens te zijn met de stelling, en met 5 geef je aan het volledig eens te zijn. Ook kun je aangeven als je het niet weet. Het invullen kost je waarschijnlijk minder dan 10 minuten.  Het invullen van de vragenlijsten is anoniem.
 
Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met ons opnemen via info@care4neo.nl
 
Hartelijk dank voor je inbreng! We wensen jullie heel veel geluk en gezondheid toe!
  
PS Ben je niet de ouder, máár wel degene die huid-op-huid contact heeft met het kind, vul dan gerust de survey in!

Question Title

* 1. Ben je de moeder, vader, ouder of grootouder?

Question Title

* 2. Wat is je leeftijd?

Question Title

* 3. Wat zijn de 4 cijfers van de postcode van je woonadres?

Question Title

* 5. Hoe is jouw kind óf zijn jouw kinderen geboren? 

Question Title

* 6. Wat is het geboortegewicht van je kind(eren)?

Question Title

* 7. Hoe ziet de NICU waar je kind/kinderen opgenomen is/zijn er uit?

Question Title

* 8. Hoe lang is je kind/zijn jouw kinderen nu opgenomen op de NICU?

Question Title

* 9. Wanneer heb je voor het eerst huid-op-huid contact gehad met je kind(eren)?

Question Title

* 10. Hoe vaak word je in de gelegenheid gesteld om huid-op-huid contact te hebben met je kind(eren)?

Question Title

* 11. Voel jij je gesteund door anderen in het buidelen?

  Zeer gesteund Gesteund Neutraal Niet gesteund Helemaal niet gesteund Ik weet niet/ N.v.t.
Door de verpleegkundige
Door de kinderarts-neonatoloog
Door mijn partner
Door mijn familie
Door mijn vrienden

Question Title

* 12. Hoe lang buidel je met je kind(eren) in uren per dag?

Question Title

* 13. Ik ben over de tijd die ik heb om te buidelen:

Question Title

* 14. Stel je zou langer willen buidelen, wat zijn voor jou belemmerende factoren?

Question Title

* 15. Kan het buidelen ook door anderen plaatsvinden als jij daar toestemming voor geeft?

Question Title

* 16. Heb je onbeperkt 24/7 toegang tot je kind(eren)?

Question Title

* 17. Is er een mogelijkheid om te overnachten bij je kind(eren)?

Question Title

* 18. Heb je ervaring met het buidelen zonder deze buideldoek?

Question Title

* 19. De volgende stellingen gaan  over het comfort voor ouder(s) en kind tijdens buidelen met de buideldoek

  Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Ik weet het niet
De buideldoek is voor mij als ouder prettig in gebruik
Tijdens het buidelen is het formaat van de buideldoek precies goed
De buideldoek ondersteunt mijn kind optimaal tijdens het buidelen
Mijn kind lijkt comfortabel en tevreden tijdens het buidelen
Mijn kind blijft goed op temperatuur (niet te warm, niet te koud) met de buideldoek

Question Title

* 20. De volgende stellingen gaan over de mate van tevredenheid over de buideldoek

  Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Ik weet het niet
Ik ben over het algemeen tevreden over de buideldoek
De buideldoek is van de juiste kwaliteit om op een prettige manier te buidelen
Na regelmatig gebruik (ook na wassen) blijft de buideldoek van voldoende kwaliteit
De buideldoek heeft mij geholpen om langer comfortabel te buidelen
Ik raad aan om de buideldoek te verstrekken aan toekomstige ouders op de Neonatale Intensive Care

Question Title

* 21. Wil je nog een toelichting geven op één van de stellingen en/of antwoorden?

Question Title

* 22. Heb je nog opmerkingen/tips over het gebruik van de buideldoek?

0 van 22 beantwoord
 

T