Onlangs verscheen het boek Zuilen in de Polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland van Ewoud Butter en Roemer van Oordt. Dit boek biedt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische organisaties in Nederland en in de factoren binnen en buiten de moslimgemeenschappen die van invloed zijn op deze organisaties.
In het kader van het verschijnen van dit boek een quiz over moslims en hun organisaties in Nederland. De quiz bestaat uit 12 vragen. 

Question Title

* 1. Welk percentage van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim?

Question Title

* 2. Voor de oudste moskee van Nederland werd in 1955 de eerste steen gelegd. Het is:

Question Title

* 3. Er zijn in Nederland naar schatting nu:

Question Title

* 4. Welk deel van de Nederlandse moslims bezoekt volgens recent CBS-onderzoek zelden of nooit een moskee?

Question Title

* 5. De Nederlandse overheid overlegt geregeld met een samenwerkingsverband waarbij verschillende koepels van moskeeorganisaties zijn aangesloten. Dit samenwerkingsverband heet:

Question Title

* 6. De geschiedenis van de islamitische omroepen in Nederland is al meerdere keren als een 'soap' omschreven. En niet geheel ten onrechte. Er zijn in de loop der jaren verschillende initiatieven geweest die na enige tijd door intern geruzie weer uiteenvielen.  In 1986 kreeg er in Nederland voor het eerst een islamitische omroepvereniging uitzendtijd. Het was de:

Question Title

* 7. De eerste minister met een islamitische achtergrond in Nederland

Question Title

* 8. In 2006 nam er voor het eerst een islamitische partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij werd niet correct geregistreerd bij de Kiesraad en verscheen als ‘Blanco lijst 21’ op het stemformulier. De juiste naam van deze partij, die 4.339 stemmen behaalde, was:

Question Title

* 9. De oudste islamitische vrouwenvereniging in Nederland is:

Question Title

* 10. In 1987 werd in Eindhoven de eerste islamitische basisschool opgericht. Van de ruim 6300 basisscholen zijn er inmiddels:

Question Title

* 11. Leerdam, Den Haag, Rotterdam en Bergen op Zoom zijn de vier plaatsen in Nederland waar relatief de meeste moslims wonen. In Den Haag bijvoorbeeld is ongeveer

Question Title

* 12. Volgens recent gepubliceerde cijfers nam het aantal meldingen van moslimdiscriminatie in 2016

Dank voor het invullen van de quiz. Klik hieronder op 'Gereed' om te zien hoeveel antwoorden je goed had.
Meer informatie in het onlangs verschenen boek Zuilen in de Polder; een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland
Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar info@republiekallochtonie.nl

T