Iedereen heeft recht op een warme en betaalbare oude dag

We worden met zijn allen ouder, maar niet altijd in goede gezondheid. De stijgende vraag naar ouderenzorg is een logisch gevolg. De overheid ziet een oplossing in de vermaatschappelijking van de zorg. Familie en vrijwilligers worden opgeroepen om voor de oudere te zorgen onder het mom van actief burgerschap. In de praktijk is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het risico bestaat dat veel ouderen er alleen voor zullen staan. Is dit de zorg die wij wensen?

Het kan ook anders. ABVV Senioren wil een betaalbare, warme en toegankelijke ouderenzorg. Met aandacht voor de mensen, niet voor winst of ‘optimalisatie’. Omdat iedereen recht heeft op een ouderenzorg zonder zorgen. 
  • Geen winst in de ouderenzorg. Principes van efficiëntie en effectiviteit gaan niet samen met een warme zorg. Kwaliteitsvolle zorg vraagt om voldoende personeel en middelen. Private aandeelhouders buiten. Wij willen kleinschalige zorginitiatieven die voor 100% door de overheid worden gefinancierd.
  • Zorg moet betaalbaar zijn, ongeacht je inkomen en bezit. Een inkomensgerelateerde dagprijs en een maximumfactuur voor niet-medische kosten, zodat onze kinderen niet langer de factuur krijgen toegezonden.
  • Maak komaf met de wachttijden. Wanneer ouderen specifieke zorg nodig hebben, moeten ze direct toegang krijgen tot de residentiële ouderenzorg. De overheid moet het aantal mensen op een wachtlijst in kaart brengen en hier ook naar handelen, door te investeren in infrastructuur en personeel.
  • Mantelzorg is geen vervanging van professionele zorg. De overheid moet naast residentiële zorg investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle thuiszorg. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen een apart administratief en financieel statuut.
Een correct fiscaal beleid en een waardig pensioen
Wij vragen extra investeringen in de ouderenzorg. Dit kan door een correctere inning van onze belastingen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Grote vermogens, winsten van bedrijven of de meerwaarde bij verkoop van een bedrijf moeten eerlijk belast worden, net als ons inkomen.
Daarnaast blijft een verhoging van het wettelijke pensioen noodzakelijk, zodat ouderen zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag.
 
www.abvvsenioren.be
 

Question Title

* Ik ga voor een #ZorgZonderZorgen!

T