Screen Reader Mode Icon
Het Verenigd Koninkrijk blijft een dichte buur met een divers en boeiend kunst-en cultuurlandschap. Heeft Brexit je relaties met het Verenigd Koninkrijk veranderd sinds 2020? Ben je van plan om, ongeacht Brexit, verder te werken aan duurzame relaties met het VK? 
Hoe kan Kunstenpunt als steunpunt helpen bij de heropbouw, versteviging en verduurzaming van deze relaties?
Dit initiatief kwam tot stand met de steun van het Brexit Adjustment Reserve, een EU fonds om de impact van Brexit in te perken, ook in de culturele sector. 
Met deze korte enquête willen we de noden en de wensen beter in kaart brengen. Met deze informatie kunnen we gerichte acties ondernemen om kennis te delen en relaties te onderhouden.
Vul deze enquête in voor 1 maart 2023. Heel veel dank! 

Question Title

* 1. Naam

Question Title

* 2. Voornaam

Question Title

* 3. E-mailadres

Question Title

* 4. Naam organisatie (indien van toepassing)

Question Title

* 5. Binnen welke discipline ben je werkzaam?

Question Title

* 6. Had je voor Brexit al professionele relaties met het Verenigd Koninkrijk?

Question Title

* 7. Indien ja, wat was de voornaamste reden voor jouw relatie met partners uit het Verenigd Koninkrijk?

Question Title

* 8. In welk deel van het Verenigd Koninkrijk wonen de meeste van je professionele relaties?

Question Title

* 9. Met welke partner(s) heb je de voorbije jaren de belangrijkste relatie gehad? Noem er vijf.

Question Title

* 10. Zijn je relaties met de partners uit het Verenigd Koninkrijk veranderd sinds Brexit?

Question Title

* 11. Indien je relaties gewijzigd zijn, waaraan is dit volgens jou te wijten?

Question Title

* 12. Of je wel of geen relaties had in het Verenigd Koninkrijk voor Brexit, met welke partner(s) zou je graag willen samenwerken in de toekomst?

Question Title

* 13. Rond welke functies wil je nog meer samenwerken met partners in het Verenigd Koninkrijk?

Question Title

* 14. Rond welke thema's wil je nog meer samenwerken met partners in het Verenigd Koninkrijk?

Question Title

* 15. Hoe kan Kunstenpunt jou hierbij helpen?

Question Title

* 16. Indien je niet zou willen werken met partners uit het Verenigd Koninkrijk, wat houdt je dan tegen?

0 van 16 beantwoord
 

T