Question Title

* 1. Gaat u woensdag stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen?

Question Title

* 2. Wat is uw woonplaats?

Question Title

* 3. Wat zijn voor u de belangrijkste thema's waarop u uw stem voor Provinciale Staten baseert?

Question Title

* 4. Op welke lijst stemt u voor Provinciale Staten?

Question Title

* 5. Zijn er specifieke thema's die voor u belangrijk zijn voor uw stem in de waterschapsverkiezingen?

Question Title

* 6. Op welke lijst stemt u voor het bestuur van Delfland?

Question Title

* 7. Hoe zou u uw vertrouwen in de politiek en de politici in het algemeen typeren? Kunnen zij de goede oplossingen vinden voor de problemen waarvoor onze regio, onze maatschappij zich geplaatst ziet? Ga van 'nul', met de schuif helemaal links, tot 'maximaal', helemaal rechts.

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T