Hoe tevreden waren u en uw kind(eren) over het voorbije zomeraanbod?

We willen erg graag weten wat u vindt van het gemeentelijk vakantieaanbod.
Hebben jullie suggesties voor de volgende vakanties?

Aan de hand van de resultaten van deze bevraging willen we de ZoWieZo vakantiewerking evalueren en beter afstemmen op de noden van de gebruikers.

De bevraging via enquête gebeurt anoniem. Toch vragen we enkele van uw persoonlijke gegevens. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan. De resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Deze bevraging zal ongeveer 12 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Question Title

* 1. In welke gemeente woont u?

Question Title

* 2. Hoeveel kinderen uit uw gezin namen deze vakantie deel aan ZoWieZo activiteiten?

Question Title

* 3. Geboortejaar van deelnemende kind(eren)?

Question Title

* 4. Hebt u recht op sociaal tarief (UiTPAS met kansentarief)?'

T