Even woonwensen...

Welkom, leuk dat u mee doet! Wij stellen uw deelname zeer op prijs.
 
Op 21 april 2018 hebben Nusantara Zorg, Indonesian Alumni Group samen met de verenigingen Vriendenkring Lian Yi Hui, Inisiatip, Vriendschap en Ikatan Alumni Airlangga cabang Nederland een zeer geslaagde inspiratiedag georganiseerd over “Senang Ouder worden“.

Eén van de uitkomsten was de interesse in en behoefte aan cultuurspecifieke woonvormen voor Indonesisch-Chinese senioren. Wij denken aan clusterwoningen, zowel huizen als appartementen, waar de bewoners heerlijk én zonder zorgen hun oude dag kunnen doorbrengen. 

In de nieuwe groene en waterrijke Almeerse wijk Oosterwold is mogelijk ruimte om samen met andere Indone-sisch-Chinese senioren een bijzondere woonomgeving te realiseren. Een woonomgeving die uitnodigt om actief te zijn, jezelf te blijven ontplooien en om te genieten van het leven. Een omgeving met een prachtig buurt- of clubhuis met veel voorzieningen (cultureel, recreatief, sociaal, medisch/zorg) als spil, en met daaromheen huizen en appartementen voor mensen die zich hiermee en met elkaar verbonden voelen. Meergeneratiewoningen zijn niet uitgesloten. De benodigde zorg kan geleverd worden door Nusantara Zorg die veel ervaring heeft in de zorg voor Indische ouderen.  
 
Graag willen IAG, Vriendenkring Lian Yi Hui, Kelapa Muda en Nusantara Zorg samen met het team van conceptontwikkelaar Beyond Now (initiatiefnemer van ParkEntree in Schiedam en Geworteld Wonen in Rijswijk) peilen of er belangstelling is om de eerste stappen op weg naar een buurtje voor Indonesisch-Chinese senioren in Oosterwold te nemen. We zouden graag willen weten wat u van zo’n buurtje vindt. Welke woningen zijn aantrekkelijk en welke voorzieningen gewenst? 

Voor het succes van het project is uw inbreng vanaf de start essentieel. We nemen daarom om te beginnen twee acties: een enquête en een bijeenkomst. 

Allereerst enkele algemene vragen over uw woonwensen.

Question Title

* 1. Waar wordt u blij van? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Als u nadenkt over uw ideale woonsituatie voor de nabije toekomst, wat is dan belangrijk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Heeft u verhuisplannen?

Question Title

* 4. Hoe groot zou uw volgende woning moeten zijn?

Question Title

* 5. Gaat uw voorkeur uit naar een koopwoning of een huurwoning?

Question Title

* 6. In welke prijsklasse zou u een volgende woning zoeken?

Question Title

* 7. In welke prijsklasse (kale huur) zou u een volgende woning willen huren?

Question Title

Afbeelding
Oosterwold is het nieuwe stadsdeel van Almere. Ten noorden van het Gooimeer en aan beide zijden van de snelweg A27 ontstaat een wijk vol met huizen en buurten die met name door de bewoners zelf  bedacht zijn. Met u zouden wij aan zo'n bijzondere buurt willen werken; een buurt gericht op de wensen en eisen van Indonesisch-Chinese mensen die net iets ouder zijn, en nog vol zitten met ambitie.

Question Title

* 8. Zou u in Almere Oosterwold willen wonen in de bijzondere woonbuurt die we samen ontwikkelen?

Question Title

* 9. Zou u het van toegevoegde waarde vinden als er een buurt- of clubhuis met verschillende ruimten is voor bewoners (voor ontmoeting, werk, hobby…etc.)?

Question Title

* 10. Als er in uw nieuwe buurt een medisch centrum zou kunnen komen, welke zorgvoorzieningen zou u daar dan het liefst zien?

Question Title

* 11. Zou u deelnemen aan gezamenlijke activiteiten die door het wooncentrum worden georganiseerd?

Question Title

* 12. Aan welke van de onderstaande activiteiten zou u eventueel deelnemen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Op welke manier zou u het liefste willen meedenken over het ontwikkelproces van uw nieuwe woning en buurt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 14. Is uw huidige huis een koopwoning of een huurwoning?

Tot slot enkele vragen over uw huidige situatie

Question Title

* 16. Wat is uw huishoudenssamenstelling?

Question Title

* 17. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

Question Title

* 18. Bent u lid van één of meer van de volgende verenigingen  (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 19. Wat zou u een mooie naam vinden voor de Indonesisch-Chinese woongemeenschap waaraan we in Oosterwold werken?

Question Title

* 20. Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen? Dan kunt u deze hieronder kwijt.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Bent u nieuwsgierig naar het vervolg? Als u hieronder uw contactgegevens achterlaat, sturen we u binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst op 27 oktober aanstaande in Patria in Bussum met meer informatie over het ontwikkelproces. Noteert u de datum al vast in uw agenda? De bijeenkomst duurt van 13:30-16:30 uur. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per persoon als bijdrage in de kosten voor de zaalhuur, koffie, thee en wat lekkers.

Question Title

* 21. Contactgegevens

Kent u nog meer mensen voor wie dit project interessant kan zijn? Stuur deze enquete gerust aan hen door!

Question Title

* 22. Heerlijk wonen met andere Indonesisch-Chinese senioren

De enquête is klaar.

We danken u voor uw betrokkenheid!

Hartelijke groet,
IAG, Lian Yi Hui, Kelapa Muda, Nusantara Zorg en Beyond Now

T