Demografische gegevens

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Wat is uw postcode?

Question Title

* 4. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

Question Title

* 5. Wat is het totale bruto jaarinkomen van uw huishouden?

Question Title

* 6. Wat is uw officiële burgerlijke staat?

T