Houweling Group sponsorbeleid

Houweling Group wil met sponsoring graag een positieve en betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving. We zien sponsoring als een samenwerking en vorm van activiteit waarbij sprake is van een duidelijke tegenprestatie. We vinden het van groot belang dat de activiteit past bij onze kernwaarden: family, sustainable en active. Bij iedere sponsoraanvraag gaan we na of de activiteit bij ons past en of de hoogte van het te sponsoren bedrag in verhouding is met de tegenprestatie.

We nemen een sponsoraanvraag in overweging als:

* De activiteit past bij ten minste twee van onze drie kernwaardes: family, sustainable en active.
* Duidelijk is wat de te leveren prestatie van de aanvrager en ons is.
* De aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit is ingediend.

Elk verzoek wordt zorgvuldig aan deze eisen getoetst. Wij geven u binnen drie weken een reactie.

Question Title

* 1. Hoe heet de activiteit? Geef een korte omschrijving.

Question Title

* 2. Wanneer is de activiteit? Let op, wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als de datum van aanvragen minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit ligt.

Datum
Datum

Question Title

* 3. Waar is de activiteit?

Question Title

* 4. Welke groepen mensen worden bereikt?

Question Title

* 5. Wat is het doel van de sponsoring? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 6. Wat is de relatie met onze kernwaardes: family, sustainable en active?

Question Title

* 7. Welke prestatie in geld, producten en uren verwacht u van ons?

Question Title

* 8. Welke prestatie ontvangen wij van u?

Question Title

* 9. Wat is de positie van Houweling Group versus andere sponsoren?

Question Title

* 10. Wat is de verwachte meetbare effectiviteit van de sponsoring?

Question Title

* 11. Hier kunt u eventueel nog aanvullende informatie plaatsen die van belang is voor de aanvraag.

Question Title

* 12. Vul hier uw contactgegevens in.

T