Screen Reader Mode Icon

Welkom bij de enquête van Natuer mei de Mienskip!

Over de enquête
Hartelijk dank dat u de enquête van Natuer mei de Mienskip wilt invullen. Als iemand met ervaring met natuurontwikkeling in Fryslân, is uw mening van grote waarde. In deze enquête willen wij weten wat ú belangrijk vindt bij de ontwikkeling van natuur. Ook vragen wij u enkele aanbevelingen. Bent u één van de eerste 25 mensen die de enquête invult? Dan sturen we u als bedankje biologische bloemenzaad voor in de plantenbak of tuin.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en de resultaten worden anoniem verwerkt.

U kunt deze enquête uiterlijk t/m 27 februari invullen.

Over Natuer mei de Mienskip
Wij, de 11 organisaties van 'Natuer mei de Mienskip', hebben aan de Provinciale Staten een aanbod gedaan om een belangrijk deel van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op ons te nemen, zodat we de realisatie ervan kunnen versnellen. De essentie van het aanbod is dat 11 natuurorganisaties, landbouworganisaties en overheden samenwerken bij het realiseren van natuur. Op deze manier bundelen wij onze krachten. We werken volgens de volgende aanpak. Dat deden we de afgelopen twee jaar in de pilotfase en dat willen we blijven doen:

- We werken in gebieden samenwerken met boeren, burgers, natuurorganisaties en overheden;
- We stellen de grondeigenaar en toekomstige natuurbeheerder centraal;
- De agenda van de overheid, grondeigenaar, beheerder en/of initiatiefnemers zijn even belangrijk;
- We zetten ons in voor extra fondsen, het benutten van koppelkansen en de verbetering van middelen (bijvoorbeeld kavelruil en functiewijziging;
- We gaan uit van vrijwilligheid;
- We beseffen dat natuurontwikkeling maatwerk vraagt en flexibiliteit in regelgeving;
- We sluiten aan bij gebieden, initiatieven waar energie zit, en stoppen als ondanks onze inzet het ergens niet lukt.
 
0 van 18 beantwoord
 

T