Introductie

Aanleiding

In de praktijk van culturele initiatieven en organisaties passeert het vraagstuk van impact vaak de revue. Een brede variëteit aan financiers van de culturele sector (van subsidieverstrekkers en fondsen, tot aan filantropen en donateurs) heeft steeds meer aandacht voor de meervoudige waarde creatie van de culturele sector. Zij zien dat de culturele sector naast artistieke waarde, tevens economische en sociale waarde creëert. ‘Wat doe je Waarom voor Wie en Wat is het Effect’ is een veel voorkomende en terugkerende vraag die makers en culturele organisaties zich (moeten) stellen om financiers te overtuigen hun ideeën of projecten te financieren. 

Want veel financiers steken hun wensen en verwachtingen t.a.v. transparantie rondom deze meervoudige waarde creatie niet onder stoelen of banken. Maar hoe kijken culturele ondernemers, creatieve makers en organisaties zelf tegen deze focus op meervoudige waarde creatie en impact aan? Streven zij meervoudige waarden na? Hoe belangrijk vinden zij de diverse waarden bij het samenstellen van hun financieringsmix? Hier hebben we nagenoeg geen inzicht in. 

Door het gebrek aan inzicht in percepties en meningen van culturele makers en organisaties over het belang van meervoudige waarde creatie, lopen we het risico dat asymmetrie optreedt tussen de verwachtingen van de culturele sector en die van haar financiers.

Doel van de vragenlijst

Met deze vragenlijst willen Impact Centre Erasmus en kenniscentrum Cultuur+Ondernemen inzicht krijgen in de perceptie, houding en mening van culturele/creatieve makers en organisaties jegens meervoudige waarde creatie. Met deze inzichten hopen we een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan het debat over meervoudige waarde creatie van de culturele sector. Ook hopen we met de resultaten uit de vragenlijst stappen te kunnen nemen richting de afstemming van de verwachtingen en activiteiten van de culturele sector en haar financiers. Daarom wordt jouw mening als culturele ondernemer, maker van cultuur of medewerker van een culturele organisatie op prijs gesteld! 

Deze vragenlijst is een initiatief van Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Cultuur+Ondernemen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname aan de vragenlijst is volledig anoniem. Dit betekent dat de antwoorden die u geeft niet herleidbaar tot u zullen zijn. 

De onderzoeksresultaten zullen gedeeld worden op de website van Cultuur+Ondernemen en Impact Centre Erasmus. Ook zullen de resultaten gebruikt worden voor een academische publicatie.

Question Title

* 1. Door het aanvinken van onderstaande kader gaat u akkoord met het gebruik van uw antwoorden voor het onderzoek zoals hierboven beschreven.

0 van 32 beantwoord
 

T