Welkom bij deze vragenlijst, die bedoeld is om een beeld te krijgen van wat er in Nederland aan webarchivering plaatsvindt.

Doordat er geen centrale plaats is waar het Nederlandse webdomein gearchiveerd wordt, hebben verschillende instanties de taak op zich genomen internetpagina’s te archiveren die voor hen relevant zijn. Deze instanties hebben allemaal andere achterliggende doelen, hanteren andere selectiecriteria en doen dat vanuit een verschillende taakstelling. Onderling is er weinig tot geen kennis over de werkzaamheden en de collecties van de andere organisaties. Deze survey is een eerste stap om hierin verbetering aan te brengen.

De vragenlijst is uitgezet in het kader van het project 'Organiseren van coördinatie van webarchivering in Nederland' van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

In de vragenlijst wordt gesproken over webarchivering. Dit begrip is in deze survey breder dan het archiveren van websites alleen en omvat ook het archiveren van sociale media, online documenten, internetvideo's, e.d.

Het betreft circa 30 vragen. Het beantwoorden ervan kost ongeveer 15 minuten. Hartelijk dank alvast voor uw deelname!

Question Title

* Uw contactgegevens (we behandelen uw gegevens met zorg en gebruiken deze alleen voor deze survey)

Question Title

* Bij wat voor type organisatie bent u werkzaam?

Question Title

* Hoe groot is uw organisatie in aantallen FTE’s (fulltime-equivalent, 1 fte is een volledige werkweek)? Als u het niet precies weet, kunt u een schatting doen.

Question Title

* Sinds wanneer archiveert uw instelling websites/online bronnen?

Question Title

* Wat is de reden dat uw instelling websites/online bronnen archiveert?

Question Title

* Is er op de publiekswebsite van uw instelling informatie te vinden over uw webarchiveringsactiviteiten?

Question Title

* Wie bepaalt de selectie voor het webarchief?

Question Title

* Is het mogelijk voor derden om websites aan te melden voor het webarchief?

Question Title

* Hoe groot is uw webarchief in aantallen gearchiveerde websites (bij benadering)?

Question Title

* Hoe groot is uw webarchief in terabytes (bij benadering)?

 
11% of survey complete.

T